PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI JEUNG PAMARÉNTAH KABUPATÉN SUKABUMI NGUNTUN GAWÉ BARENG

Reporter / Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Pamaréntah Kabupatén Sukabumi nguntun gawé bareng, hususna dina ngaronjatkeun palayanan dasar publik, anu ngawengku ti atikan, kaséhatan, pagawéan umum, panataan rohang, paimahan rahayat jeung kawasan pamukiman, sarta katengtreman jeung katartiban umum. Anapon Nota Kasaluyuan éta Gawé Bareng téh, ditandatangan ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi katut Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami, di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi, anyar-anyar ieu.

Hadir dina kasempetan éta, Wakil Wali Kota Sukabumi, unsur FKPD (Forum Komunikasi Pingpinan Daérah) Kota Sukabumi, PLT (Palaksana Tugas) Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Pamaréntah Kabupatén Sukabumi, sarta para tamu ondangan lianna.

Dina kasempetan éta, Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, ngahaturkeun nuhun ka Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami, kana sagala rupa pangrojong jeung kawijakannana, anu nepi ka danget ieu, antara Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Pamaréntah Kabupatén Sukabumi masih harmonis. Salajuna ngajelaskeun, danget ieu Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Pamaréntah Kabupatén Sukabumi hayang ngaronjatkeun kasaluyuan, kasapukan, kasapahaman jeung kolaborasi, pikeun nyiptakeun Kota Sukabumi jeung Kabupatén Sukabumi leuwih mandiri, leuwih kokoh jeung leuwih kuat dina sagala rupa widang. Lian ti éta ogé ngajelaskeun, luyu jeung amanat Paraturan Pamaréntah Nomer 28 Taun 2018 ngajéntrékeun, yén gawé bareng téh wajib dilaksanakeun ku daérah anu raket, pikeun ngaronjatkeun komunikasi anu leuwih inténs, sarta pikeun ngajadikeun kadua daérah leuwih maju.

Sedengkeun Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami ngaharepkeun, gawé bareng ieu téh kudu ditindaklaju dina bentuk poin-poin pasualan anu disanghareupan ku kadua pamaréntahan, ulah nepi ka kawijakan dina ngungkulan bangbaluh jeung pangabutuh masarakat ngabogaan kesan jomplang. Anapon pasualan anu paling ngadesek dina danget ieu, nya éta pasualan cai PDAM jeung trayék angkutan di tapel wates. Tah ku lantaran kitu, Bupati Sukabumi ngaharepkeun, ku dilaksanakeunnana gawé bareng ieu téh, bisa méré jawaban kana sagala rupa pasualan anu disanghareupan ku Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Pamaréntah Kabupatén Sukabumi. Salian ti éta, ogé bisa ngagali rupa-rupa poténsi jeung objék pangrojong anu dipibanda ku Kota Sukabumi jeung Kabupatén Sukabumi, pikeun dironjatkeun jeung dimekarkeun sacara babarengan, supaya bisa méré kontribusi anu positif kana panyalagaran pamaréntahan jeung kamasarakatan, boh di Kota Sukabumi boh di Kabupatén Sukabumi.

Leave a Reply