SAKUMNA MASARAKAT SANGKAN NGONSUMSI BUAH-BUAHAN JEUNG SAYURAN LOKAL

Reporter / Ěditor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, meredih ka sakumna lapisan masarakat, sangkan ngonsumsi buah-buahan jeung sayuran lokal Indonésia. Ěta pamaredih Wali Kota Sukabumi téh, nindaklaju Surat Ědaran DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Patanian jeung Paikanan) Kota Sukabumi ngeunaan Konsumsi Buah Lokal Indonésia. Anapon alesan dikaluarkeunnana éta surat édaran téh, lantaran réa isu rupa-rupa jenis buah-buahan impor, sala sahijina jenis buah Anggur ti RRC, anu dijual di sisi jalan jeung supermarket. Sabab éta jenis buah Anggur téh diduga ngandung formalin, anu kacida ngabahayakeunnana pikeun kaséhatan masarakat. Tah ku ayana éta hal téh, Wali Kota Sukabumi salaku Kapala Daérah Kota Sukabumi, geus nyieun surat édaran, sangkan sakumna lapisan masarakat ngonsumsi buah-buahan jeung sayuran lokal, pikeun leuwih ngajamin kaamanan jeung kaséhatan buah jeung sayuran anu dikonsumsi ku masarakat.

Salajuna ditandeskeun, dumasar kana hasil panalitian, buah-buahan jeung sayuran lokal diajén leuwih aman jeung séhat, ti batan buah-buahan jeung sayuran ti luar nagri, sabab kaamanan jeung kaséhatannana teu kajamin jeung kurang hadé. Tah ku kituna, Wali Kota Sukabumi meredih ka para padagang jeung sakumna supermarkét di Kota Sukabumi, sangkan leuwih ngutamakeun meuli jeung ngajual buah-buahan jeung sayuran lokal, lantaran kaamanan jeung kaséhatannana leuwih kajamin, ti batan buah-buahan jeung sayuran ti luar nagri.

Lian ti éta ogé ditandeskeun, saupama sakumna lapisan masarakat leuwih ngutamakeun meuli jeung ngonsumsi buah-buahan jeung sayuran lokal, bisa nguatan jeung ngaronjatkeun ékonomi para patani lokal. Disagigireun ti éta, Pamaréntah Kota Sukabumi ogé bisa nyieun aksés pikeun para patani lokal kaasup para patani hidroponik, pikeun ngasupkeun hasil produksina ka supermarkét nu aya di Kota Sukabumi. Ngan sakamaha anu diungkabkeun ku Wali Kota Sukabumi, para patani lokal hususna para patani hidroponik, masih nyanghareupan sababaraha masalah, anu pamustungannana éta para patani téh can bisa sacara rutin saban poé ngasupkeun hasil produksina ka supermarkét. Sedengkeun pamaréntah jeung masarakat kaasup supermarkét nu aya di Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan éta para patani téh bisa sacara rutin mroduksi jeung ngasupkeun buah-buahan jeung sayuran hidroponik ka supermarkét.

Nyigeung pangwatesan buah-buahan jeung sayuran impor ti luar nagri ka Kota Sukabumi, nurutkeun Wali Kota Sukabumi, Pamaréntah Kota Sukabumi teu ngabogaan kawenangan. Tah ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi ngan ukur bisa méré saran jeung meredih ka sakumna lapisan masarakat, sangkan leuwih ngutamakeun meuli jeung ngonsumsi buah-buahan jeung sayuran lokal, lantaran kaamanan jeung kaséhatannana leuwih kajamin.

Leave a Reply