PANGWANGUNAN DI WILAYAH JAWA BARAT KUDU RATA

Reporter :  ARIF HIDAYAT

Ěditor      : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, pangwangunan di Wilayah Jawa Barat kudu rata, ulah ngan ukur kabutuhan di provinsi wungkul anu kudu dicumponan, tapi tiap kota jeung kabupatén ogé kudu meunang hak anu sarua. Ěta panandesan Gubernur Jawa Barat téh, ditepikeun dina acara Kopdar GWPP (Koordinasi Panyalagaraan Pamaréntah Umum dina raraga Gubernur sebagé Wakil Pamaréntah Puseur), cindekna tanggal 13 Désémber 2018, di Hotél Anugrah Kota Sukabumi. Anapon anu hadir dina kasempetan éta, para Kapala Daérah sa Wilayah 1 Provinsi Jawa Barat, anyu ngawengku Kota Sukabumi, Kabupatén Sukabumi, Kabupatén Cianjur, Kabupatén Bogor, Kota Bogor jeung Kota Dépok, sarta unsur FKPD (Forum Komunikasi Pingpinan Daérah) Jawa Barat katut Kota jeung Kabupatén, DPRD, para Kapala SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah), jeung para tamu ondangan lianna.

Salajuna ditandeskeun, Kopdar GWPP téh sabagé sala sahiji bagéan pikeun ngamimitian prosés anyar dina rélasi hubungan antara Provinsi jeung Daérah. Tah ku lantaran kitu, Gubernur Jawa Barat ngaharepkeun ka satiap Kapala Daérah, sangkan nyatet naon waé anu jadi kabutuhan daérah, hususna pikeun kamajuan pariwisata di Jawa Barat. Lian ti éta, Gubernur Jawa Barat ogé nitipkeun rupa-rupa program anu jadi visi jeung misi Pamaréntah Provinsi Jawa Barat, sangkan dilaksanakeun di daérah, boh program jangka pondok boh jangka manengah jeung jangka panjang.

Disagigireun ti éta, Gubernur Jawa Barat ogé ngaharepkeun ka sakumna Kapala Daérah, yén management kapamingpinan danget ieu kudu dirobah, sarta pamaréntah kudu hadir di masarakat, jeung ASN (Aparatur Sipil Nagara) kudu ngalayanan lain kudu dilayanan. Tah ku sabab kitu, para Bupati katut Wali Kota supaya ngarancang program pangwangunan anu baris dilaksanakeun, lantaran aya 6 cara pikeun meunang anggaran dina ngawujudkeun pangwangunan, nya éta tina APBD (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Daérah) Kabupaten jeung Kota, APBD Provinsi jeung APBN (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Nagara), atawa ngagunakeun injeuman ti bank anu bungana kacida leutikna, nya éta ngaliwatan bank BJB jeung KPBU (Kerjasama Pamaréntah jeung Badan Usaha), sarta dana ti swasta, atawa ngamangpaatkeun duit ZIS (Zakat, Infaq jeung Shodaqoh), anu bisa dikalola pikeun ngungkulan kamiskinan.

Saterusna Gubernur Jawa Barat nandeskeun, dumasar Paraturan Pamaréntah Nomer 33 Taun 2018 ngeunaan Palaksanaan Tugas jeung Wewenang Gubernur katut Wakil Gubernur sabagé Wakil Pamaréntah Puseur, ngabogaan tugas ngordinasikeun pangbinaan jeung pangawasan panyalagaraan tugas pangbantuan di daérah kabupatén jeung kota. Salian ti éta, Gubernur ogé ngabogaan kawajiban ngabardayakeun jeung ngafasilitasi daérah kabupatén jeung kota di wewengkonna masing-masing, sarta ngalaksanakeun évaluasi kana Raperda (Rancangan Peraturan Daérah) Kabupatén jeung Kota ngeunaan Rancana Pangwangunan Jangka Panjang Daérah, APBD, Parobahan APBD, Pananggungjawaban Palaksanaan APBD, Tata Rohang Daérah, Pajeg Daérah jeung Rétribusi Daérah.

Leave a Reply