GUBERNUR JAWA BARAT NGALAUNCHING PROGRAM GERAKKAN NGAJI MAGHRIB DI MASJID AGUNG KOTA SUKABUMI

Reporter / Ěditor : ENDANG SUMARDI

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, ngalaunching Program Gerakkan Ngaji Maghrib di Jawa Barat, cindekna poé Kemis sareupna, 13 Désémber 2018, di Masjid Agung Kota Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, para Kapala Daérah sa Wilayah 1 Jawa Barat, unsur FKPD (Forum Komunikasi Pingpinan Daérah) Kota Sukabumi, Pingpinan katut Anggota DPRD Kota Sukabumi, PLT (Palaksana Tugas) Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, para Asistén Daérah Setda Kota Sukabumi, para Kapala SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah), réngréngan Pangurus PGN (Pasatuan Guru Ngaji), BKPRMI (Badan Komunikasi Pamuda jeung Rumaja Masjid Indonésia), Mahasiswa, para Santri katut para tamu ondangan lainna.

Dina kasempetan éta, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dibarengan ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi katut Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. ngajelaskan, Program Ngaji Maghrib téh ngarupakeun sala sahiji kagiatan dina narjamahkeun visi jeung misi Jabar Juara Lahir Batin. Sedengkeun dipilihna Kota Sukabumi jadi tempat ngalaunching Program Ngaji Maghrib téh, lantaran Kota Sukabumi sabagé Kota Santri sarta geus ngalaksanakeun éta program sacara maksimal.

Lian ti éta, Gubernur Jawa Barat ogé ngajelaskeun, pihakna baris ngirim surat édaran ka sakumna kota jeung kabupatén sa Jawa Barat, pikeun ngamaksimalkeun puluhan rébu masjid sangkan ngajak barudak jeung rumaja pikeun nglaksanakeun ngaji maghrib. Maksud jeung tujuannana, malar barudak jeung rumaja anu nyoo hand phone kalilaan jeung ngonsumsi informasi anu méakkeun waktu, saeutikna ti maghrib nepi ka isa bisa datang ka masjid pikeun ngalaksanakeun ngaji. Salajuna Gubernur Jawa Barat ngaharepkeun, ku dilaksanakeunnana Program Gerakkan Ngaji Maghrib téh, ka hareup moal aya umat Islam di Jawa Barat anu buta huruf Al-Quran.

Sedengkeun Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngajelaskeun, pihakna ngarasa reueus jeung bagja, ku ditetepkeun Masjid Agung Kota Sukabumi jadi tempat ngalaunching Gerakkan Ngaji Maghrib di Jawa Barat. Lantaran éta program téh luyu jeung Visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra. Tah ku sabab kitu, Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan éta program téh lain ngan sakadar acara sérémonial wungkul, tapi bisa dijalankeun ku sakumna masarakat di Kota Sukabumi jeung Jawa Barat.

Salajuna Wali Kota Sukabumi ngungkabkeun, jumlah masjid nu aya danget ieu di Kota Sukabumi sagemblengna aya 627 masjid. Tina éta jumlah masjid téh, anu masih kénéh ngalaksanakeun Gerakkan Ngaji Maghrib ngan ukur tinggal 165 masjid deui. Tah ku lantaran kitu, ku ayana Program Gerakkan Ngaji Maghrib téh, sakumna masjid nu aya di Kota Sukabumi bisa ngalaksanakeun éta program, ku cara ngajak barudak jeung rumaja pikeun ngalaksanakeun ngaji ti maghrib nepi ka isa.

Leave a Reply