GAWÉ BARENG PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI JEUNG KABUPATÉN SUKABUMI BARIS DIMIMITIAN DINA AWAL TAUN 2019

Reporter / Ěditor : ENDANG SUMARDI

Gawé bareng Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Kabupatén Sukabumi, hususna dina ngaronjatkeun palayanan dasar publik anu ngawengku atikan, kaséhatan, pekerjaan umum, panataan rohang, paimahan rahayat jeung kawasan pamukiman sarta katengtreman jeung katartiban umum, baris dimimitian dina awal taun 2019. Anapun nota kasaluyuan éta gawé bareng téh, sakumaha anu diungkabkeun ku Kapala Bagian Paékonomian, Pangwangunan jeung Gawé Bareng Daérah Setda Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, S.Si., M.T., M.Sc., geus ditandatangan ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi katut Bupati Sukabumi, H. Marwan Hamami, cindekna tanggal 4 Désémber 2018, di Gedong Juang 45 Kota Sukabumi. Sedengkeun pikeun nindaklaju éta gawé bareng téh, baris dilaksanakeun pajangjian gawé bareng antar SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi jeun Kabupatén Sukabumi.

Kapala Bagian Paékonomian, Pangwangunan jeung Gawé Bareng Daérah Setda Kota Sukabumi ngajelaskeun, sakumaha anu ditepikeun ku Wali Kota Sukabumi, kadua pamaréntah boh Pamaréntah Kota Sukabumi boh Kabupatén Sukabumi kudu salawasna ngopi bareng, atawa kudu terus silih komunikasi pikeun nyieun pajangjian sacara detail dina ngalaksanakan pangwangunan rupa-rupa widang.

Salajuna dijelaskeun, éta gawé bareng téh kacida pentingna dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Kabupatén Sukabumi, lantaran wewengkon Kota Sukabumi dikurilingan ku wewengkon Kabupatén Sukabumi. Tah ku lantaran kitu, rupa-rupa pangwangunan anu dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Kabupatén Sukabumi téh, baris aya pangaruhna kadua éta  pamaréntahan. Sabagé sala sahiji contona ngeunanaan cai PDAM, Pamaréntah Kota Sukabumi nyokot sumber caina ti wewengkon Kabupatén Sukabumi. Tah ku sabab kitu, dina mangsa Pamaréntah Kota Sukabumi melak tatangkalan di sabudeureun éta sumber-sumber cai PDAM téh, kudu dipayungan ku pajangjian gawé bareng anu disaluyuan ku Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Kabupatén Sukabumi.

Leuwih jauh Kapala Bagian Paékonomian, Pangwangunan jeung Gawé Bareng Daérah Setda Kota Sukabumi ngajelaskeun, ku dilaksanakeunnana éta gawé bareng téh, jurang pamisah géografis wewengkon Kota Sukabumi jeung Kabupatén Sukabumi téh baris leungit, sarta kadua Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Kabupatén Sukabumi baris salawasna ngalaksanakeun komunikasi jeung kolaborasi dina ngalaksanakeun pangwangunan rupa-rupa widang.

Leave a Reply