DISKOMINFO KOTA SUKABUMI GEUS NYALAGARAKEUN FGD TAUN 2018-2023

Reporter :  ARIF HIDAYAT

Ěditor      : ENDANG SUMARDI

Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, geus nyalagarakeun FGD (Focus Group Discussion) Taun 2018-2023, cindekna tanggal 19 Désémber 2018, di Hotél Frésh Kota Sukabumi. Kagiatan éta téh dibuka sacara resmi ku Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, Drs. H. Sukarman, M.Pd. Sedengkeun pamilon éta kagiatan téh, sagemblengna aya 60 urang, anu ngawengku ti pawakilan satiap OPD (Organisasi Parangkat Daérah), para Camat jeung Lurah sarta ondangan lianna.

Dina biantarana Kapala Diskominfo Kota Sukabumi nandeskeun, yén FGD téh ngarupakeun rencana panyusunan Renstra (Rencana Strategis) Diskominfo Kota Sukabumi, pikeun jangka waktu 5 taun ka hareup. Tah ku sabab kitu, Diskominfo Kota Sukabumi ngabutuhkeun saran jeung kamandang ti satiap OPD, para Camat jeung Lurah sarta nu séjénna. Maksud jeung tujuannana, supaya Diskominfo Kota Sukabumi  bisa mekar jeung aya mangpaatna pikeun masarakat Kota Sukabumi, utamana dina ngarobah Kota Sukabumi anu ngabogaan basis éléktronik. Salajuna dijelaskeun, ayeuna di pamaréntah geus aya SPBĚ (Sistim Pamaréntah Berbasis Ěléktronik). Saliin ti éta, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngaharepkeun, Pamaréntah Kota Sukabumi bisa jadi pamaréntah anu ngabogaan tata pangalolaan pamaréntahan anu hadé, sala sahijina ku cara ngagunakeun téhnologi informasi.

Sedengkeun Kasubbag Parancanaan jeung Kauangan Diskominfo Kota Sukabumi, Ilham Gunawan, S.IP. salaku Ketua Panata Calagara ngajelaskeun, dilaksanakeunnana FGD téh ngarupakeun ranggeuyan kagiatan anu dicalagarakeun ku Diskominfo Kota Sukabumi, pikeun nyusun Renstra Diskominfo Kota Sukabumi Taun 2018-2023, ku sabab geus réngséna Renstra Diskominfo Kota Sukabumi Taun 2013-2018. Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana FGD téh, nya éta pikeun nangtukeun arah jeung kawijakan Diskominfo Kota Sukabumi, dina nyalagarakeun pamaréntahan hususna dina widang komunikasi jeung informatika sarta pangamanan pasandian jeung pangalolaan statistik, sabagé urusan wajib non palayanan dasar anu jadi coré aréa Diskominfo Kota Sukabumi. Disagigireun ti éta, ogé pikeun ngahasilkeun rupa-upa rancana kerja Diskominfo Kota Sukabumi, hususna nu aya kaitannana jeung Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) Diskominfo Kota Sukabumi.

Sedengkeun nu jadi nara sumber dina éta kagiatan FGD téh, nya éta ti Diskominfo Kota Sukabumi jeung Bappeda (Badan Parancanaan Pangwangunan Daérah) Kota Sukabumi, anu maparkeun program kerja hususna nu aya kaitannana jeung RPJMD (Rancana Pangwangunan Jangka Manengah Daérah) jeung kasalarasan panyusunan Renstra dines, anu pamustungannana bisa nyusun dokumén Renstra anu hadé, sinergis jeung ngabogaan arah sarta bisa dijadikeun karangka acuan dina palaksanaan program kerja dines ka hareup.

Leave a Reply