PROGRAM SUKABUMI KÉCÉ GEUS DILAUNCHING SACARA RESMI

Reporter :  ARIF HIDAYAT

Ěditor      : ENDANG SUMARDI

Program Sukabumi Kécé (Kalurahan Ěntrepreneurship Cénter), geus dilaunching sacara resmi ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., cindekna di Hotél Maxoné Kota Sukabumi, sawatara waktu ka tukang. Anapon nu hadir dina kasempetan éta, pawakilan unsur FKPD (Forum Komunikasi Pingpinan Daérah) Kota Sukabumi, Ketua TP PKK Kota Sukabumi, para Kapala OPD (Organisasi Parangkat Daérah), Diréktur BUMD (Badan Usaha Milik Daérah), para Camat jeung Lurah, katut Wirausahawan jeung para tamu ondangan liainna.

Wakil Wali Kota Sukabumi dina biantarana ngajelaskeun, pangwangunan hiji nagara hakékatna ngabogaan tujuan pikeun ngaronjatkerun kamamuran jeung kasajahtraan. Salian ti éta ogé dijelaskeun, program kasajahtraan hirup utamana dina nyiptakeun pagawéan jeung kawirausahaan, jadi sala sahiji strategi pikeun ngaantisipasi sakaligus ngungkulan terus nambahannana angka kamiskinan jeung pangangguran, atikan jeung kaparigelan hirup, pikeun nyiptakeun pagawéan jeung kawirausahaan, sarta sabagé sala sahiji upaya méré kamampuhan ka masarakat anu ngabutuhkeun kaparigelan katut bekel pikeun digawé jeung wira-usaha.

Saterusna dijelaskeun, Program Sukabumi Kécé téh ngarupakeun Program Prioritas 100 Poé Gawé Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, dina raraga upaya ngadorong jeung ngawujudna Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra. Disagigireun ti éta, ogé dina raraga upaya ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun sarta ngamajukeun ékonomi daérah anu dipuseurkeun kana séktor padagangan, ékonomi kréatif jeung pariwisata, ngaliwatan prinsip kamitraan jeung dunya usaha, dunya atikan jeung nu séjénna. Leuwih jauh dijelaskeun, wirausaha sabagé sarana pikeun ngawujudkeun ékonomi daérah anu maju jeung terus-terusan, sarta pikeun ngawujudkeun tumuwuhna ékonomi daérah anu ngabogaan basis poténsial lokal. Salian ti éta, ogé pikeun ngaronjatkeun pandapatan jeung kasajahtraan masarakat Kota Sukabumi ka nu leuwih hadé deui.

Sedengkeun Kapala Diskop UKM-PP (Dines Koprasi, Usaha Kecil Manengah, Padagangan jeung Paindustrian) Kota Sukabumi, Drs. Ayép Supriatna, M.M. salaku Pupuhu Panata Calagara ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana Program Sukabumi Kécé téh, nya éta pikeun ngadorong tumuwuhna éntrepreneur lokal, ngaliwatan panyalagaran modal wirausaha anyar, jeung ngaliwatan pola atikan, palatihan, pangapingan jeung pangembangan di lével kalurahan, sarta diutamakeun pikeun masarakat Kota Sukabumi umur produktif, nya éta umur 16 nepi ka umur 30 taun.

Leave a Reply