WALI KOTA KATUT WAKIL WALI KOTA SUKABUMI MIBANDA 3 PROGRAM PIKEUN NGUNGKULAN KAMISKINAN

Reporter / Ěditor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi katut H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., mibanda 3 program pikeun ngungkulan kamiskinan di Kota Sukabumi. Anapon ka 3 éta program téh, ngawengku ti program Sukabumi Kécé (Kalurahan Ěntrepreneurship Cénter), sabagé puseur atikan, palatihan, pangapingan jeung pangembangan kawirausahaan di tingkat kalurahan di Kota Sukabumi, sarta diutamakeun pikeun warga Kota Sukabumi anu umurna produktif.

Salajuna program Little Sukabumi sabagé program sinergitas antara Kota Sukabumi jeung kota-kota lianna di Indonésia, saperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Bali jeung Batam, ku cara ngawangun layanan informasi, puseur balanja, display atawa nata produk unggulan Kota Sukabumi, sarta program Forum SASA (Silih Asah jeung Silih Asih) Kota Sukabumi, pikeun numuwuhkeun jeung ngahirupkeun deui rasa kasatiakawanan sosial di kalangan masarakat Kota Sukabumi. Disagigireun ti éta, ogé pikeun ngadorong masarakat Kota Sukabumi, supaya bisa salawasna ilu biung jeung turun tangan saupama aya masalah sosial di masarakat, babarengan jeung Pamaréntah Kota Sukabumi katut OPD (Organisasi Parangkat Daérah) sarta instansi jeung lembaga nu aya tumalina.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, ka 3 éta program téh ngabogaan fungsi masing-masing, ngan aya kaitannana jeung upaya pikeun ngungkulan kamiskinan, nya éta ti mimiti nyiptakeun wirausaha anyar jeung nyiptakeun lapangan pagawéan anyar di satiap kalurahan di Kota Sukabumi, nepi ka sinergisitas jeung kota lianna di Indonésia, kaasup dina ngaréngsékeun rupa-rupa masalah sosial di masarakat sacara babarengan. Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, sangkan ka 3 éta program téh bisa lumangsung kalayan hadé jeung lancar, luyu jeung anu diharepkeun ku sakumna pihak, anu pamustungannana tingkat kamiskinan di Kota Sukabumi téh bisa terus ngurangan.

Saterusna dijelaskeun, dumasar kana data nu aya di Dines Sosial Kota Sukabumi, angka kamiskinan di Kota Sukabumi téh dina danget ieu ngahontal 8,9 peresén, tina jumlah padumuk Kota Sukabumi kurang leuwih 300 rébu jiwa. Leuwih jauh dijelaskeun, angka kamiskinan di Kota Sukabumi téh, leuwih handap saupama dibandingkeun jeung taun-taun saméméhna. Sedengkeun program anu dilaksanakeun dina upaya ngungkulan kamiskinan di Kota Sukabumi, diantarana ngaliwatan program paningkatan jeung pangembangan KUB (Kelompok Usaha Bersama), PKH (Program Kulawarga Harepan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunéy), sarta Diklat (Pendidikan jeung Palatihan) Kaparigelan Gawé ka nu naréangan pagawéan anu umurna produiktif, jeung rupa-rupa program séjénna.

Leave a Reply