PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI BARIS USAHA SATÉKAH NGOMÉAN RUTILAHU

Reporter/Redaktur/Ěditor : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala DPU-PRP-KPP (Dines Pekerjaan Umum/ Panataan Rohang/ Paimahan/ Kawasan Pamukiman jeung Patanahan) Kota Sukabumi, Dr. Ir. H. Asép Irawan, M.Sc., Pamaréntah Kota Sukabumi baris usaha satékah ngoméan Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) katut sanitasi jeung cai bersih di Kota Sukabumi, gawé bareng jeung Pamaréntah Provinsi Jawa Barat katut Pamaréntah Puseur.

Anapon anggaran pikeun ngoméan Rutilahu katut sanitasi jeung cai bersih di Kota Sukabumi téh, dibantu ku APBN (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Nagara) ti Pamaréntah Puseur katut APBD (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Daérah) Provinsi Jawa Barat. Sedengkeun APBD Kota Sukabumi digunakeun pikeun ngoméan infrastuktur lingkungan, saperti jalan lingkungan, drainaseu jeung talud. Salajuna dijelaskeun, sok sanajan dina taun 2019 waragad pikeun ngoméan Rutilahu di Kota Sukabumi can dianggarkeun, tapi komunikasi antara Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Pamaréntah Puseur katut Pamaréntah Provinsi Jawa Barat terus dilaksanakeun. Maksud jeung tujuannana, supaya Pamaréntah Kota Sukabumi meunang anggaran pikeun waragad ngoméan Rutilahu katut sanitasi jeung cai bersih ti Pamaréntah Puseur jeung Pamaréntah Provinsi Jawa Barat.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, pikeun taun 2019 nu bakal datang, Wali Kota Sukabumi geus ngajukeun ka Pamaréntah Puseur jeung Pamaréntah Provinsi Jawa Barat réana sarébu unit Rutilahu di Kota Sukabumi pikeun dioméan. Lantaran program ngoméan Rutilahu téh, jadi fokus jeung sala sahiji program prioritas Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, supaya salila 5 taun kapamingpinan éta Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi téh, masalah Rutilahu di Kota Sukabumi bisa diréngsékeun.

Nyigeung Rutilahu di Kota Sukabumi anu dioméan dina taun 2018, nurutkeun Kapala DPU-PRP-KPP Kota Sukabumi ngahontal 874 unit imah, sarta méakeun waragad gedéna kurang leuwih Rp. 12 miliar ti APBN Pamaréntah Puseur jeung APBD Pamaréntah Provinsi Jawa Barat. Kapala DPU-PRP-KPP Kota Sukabumi ngajelaskeun ngarasa yakin jeung optimis, yén jumlah Rutilahu di Kota Sukabumi téh baris terus ngurangan, utamana dina taun 2019 nu bakal datang. Sabab dina taun 2019 nu bakal datang, Wali Kota Sukabumi geus ngajukeun ka Pamaréntah Puseur jeung Pamaréntah Provinsi Jawa Barat réana sarébu unit Rutilahu di Kota Sukabumi pikeun dioméan. Sedengkeun pasaratan pikeun satiap pamilik Rutilahu anu hayang meunang bantuan ngaliwatan éta program téh, nya éta tanahna kudu milik sorangan jeung statusna lain kontrakan, sarta lokasina kudu aya di luar Bantaran Wahangan jeung Rél Karéta.

Leave a Reply