PROGRAM SUKABUMI KÉCÉ DITARGÉTKAN BISA NYITAK 1.500 WIRAUSAHA NGORA

Reporter/Redaktur/Ěditor : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. nandeskeun, Program Sukabumi Kécé (Kalurahan Ěntrepreneurship Cénter) Pamaréntah Kota Sukabumi, dina saban taunna ditargétkan bisa nyiptakeun jeung nyitak réana 1.500 wirausaha ngora di Kota Sukabumi. Saterusna ditandeskeun, dilaksankeunnana éta program téh. nindaklaju aspirasi masarakat Kota Sukabumi, pikeun nyiptakeun jeung nyitak para palaku usaha anyar jeung inkubator palaku bisnisna, kaasup modal usahana, sarta atikan, palatihan, pangapingan jeung pangembangannana.

Salian ti éta ogé ditandeskeun, dina nyiptakeun jeung nyitak para palaku usaha anyar, Pamaréntah Kota Sukabumi tangtu baris ngarojong modal, manajerial jeung pamasarannana. Anapun modal pikeun para palaku usaha anyar téh, mangrupa injeuman tanpa bunga, sarta husus pikeun para palaku usaha leutik wungkul saperti warung, karajinan tangan jeung sajenisna.

Nyigeung para palaku usaha kréatif di Kota Sukabumi, nurutkeun Wakil Wali Kota Sukabumi dina umumna geus mibanda naluri éntrepreuneur, ngan tinggal ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun usaha katut pamasarannana. Anapon sala sahiji upaya anu dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi dina ngabantu pamasaran produk para palaku usaha kréatif di Kota Sukabumi téh, diantarana ku muka pawakilan pamasaran di Kota Batam Provinsi Kapulowan Riow. Lantaran di Kota Batam mah, para palaku usaha dibantu nyieun bungkus anu hadé jeung awét sarta leuwih narik. Salajuna dijelaskeun, di Kota Batam Pamaréntah Kota Sukabumi ngawangun Little Sukabumi Marketing, sarta disiapkan tanaga IT (Informasi jeung Téhnologi)-na, sakaligus didesain jeung dibungkus leuwih hadé jeung narik, supaya ngabogaan ajén jual anu hadé. Lantaran masalah jeung halangan utama anu disanghareupan ku para palaku usaha kréatif di Kota Sukabumi téh, nya éta masalah dina nyieun bungkusna.

Disagigireun ti éta, Pamaréntah Kota Sukabumi ogé baris muka Sukabumi Mart di Kota Sukabumi, pikeun pamasaran produk UKM (Usaha Kecil jeung Manengah) di Kota Sukabumi sacara retail. Sedengkeun kapamilikan modal Sukabumi Mart téh dilaksanakeun sacara réréongan, nya éta maksimal gedéna Rp. 5 juta pikeun  satiap pamodal. Sedengkeun jenis barang anu dijual di Sukabumi Mart téh, ampir sarua jeung mini markét lianna nu aya di Kota Sukabumi danget ieu. Leuwih jauh dijelaskeun, kapamilikan Sukabumi Mart téh gedéna 70 peresén ku masarakat dina bentuk koprasi atawa dina bentuk badan usaha liana. Tah ku éta hal téh, Sukabumi Mart téh teu dimonopoli ku para pamodal gedé, sarta baris dilaksanakeun panjualan dina bentuk grosir pikeun ngabantu warung leutik.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, Sukabumi Mart téh nurutkeun rarancang aya dihandapeun Program Sukabumi Kécé Pamaréntah Kota Sukabumi. Tah ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi geus ngalaksanakeun gawé bareng jeung sajumlah badan usaha hususna koprasi, sarta geus ngalaksanakeun gawé bareng jeung Dékopinda (Déwan Koprasi Indonésia Daérah) Kota Sukabumi, pikeun ngarojong kalancaran jeung lumangsungna éta program.

Leave a Reply