PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI ARÉK MINDAHKEUN PUSEUR KARAMÉAN KOTA SUKABUMI

Reporter/Redaktur/Ěditor : ENDANG SUMARDI

Kapala Bappeda (Badan Parancanaan Pangwangunan Daérah) Kota Sukabumi, Ir. H. Rudi Djuansyah nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi arék usaha satékah polah mindahkeun kawasan puseur karaméan Kota Sukabumi, ka dua wewengkon kacamatan, nya éta ka wewengkon Kacamatan Warudoyong jeung Kacamatan Cibeureum. Lantaran nepi ka danget ieu, puseur karaméan Kota Sukabumi téh ngan museur di hiji kacamatan wungkul, nya éta di Kacamatan Cikolé. Sabab di éta kacamatan téh réa pisan pakantoran pamaréntah, sakola jeung sajumlah fasilitas pabalanjaan, kaasup Puseur Pamaréntahan Kota Sukabumi, nya éta Balé Kota Sukabumi jeung DPRD Kota Sukabumi, Anapon pikeun kawasan industri baris dipuseurkeun di wewengkon Kacamatan Warudoyong, cindekna di Jalan Cemerlang, sarta pikeun kawasan atikan jeung pakantoran baris dipuseurkeun di wewengkon Kacamatan Cibeureum. kaasup RTH (Rohang Terbuka Héjo).

Saterusna ditandeskeun, rancana pamindahan kawasan puseur karaméan Kota Sukabumi téh, luyu jeung Perda (Peraturan Daérah) Kota Sukabumi Nomer 11 Taun 2012 ngeunaan RTRW (Rancana Tata Rohang Wilayah) Kota Sukabumi. Lian ti éta, ogé pikeun ngalaksanakeun jeung ngawujudkeun kawijakan Pamaréntah Puseur, Pamaréntah Provinsi jeung Pamaréntah Daérah. Disagigireun ti éta ogé ditandeskeun, RTRW Kota Sukabumi téh pikeun 20 taun ka hareup, nya éta ti taun 2019 nepi ka taun 2039, sarta éta RTRW téh baris dilaksanakeun sacara nungtut, utamana dina mindahkeun kawasan puseur karaméan Kota Sukabumi ka dua wewengkon kacamatan, nya éta ka wewengkon Kacamatan Warudoyong jeung Kacamatan Cibeureum.

Sedengkeun pikeun instansi vértikal saperti Kantor Polres Sukabumi Kota jeung Kantor Kajaksaan Negri Sukabumi, nya éta ka wewengkon beulah kidul Kota Sukabumi. Anapon lahan pikeun Kantor Kajaksaan Negri Sukabumi geus disiapkeun, nya éta di gigireun Gedong Kasenian Kota Sukabumi, cindekna di wewengkon Kacamatan Warudoyong. Sedengkeun lahan pikeun Kantor Polres Sukabumi Kota mah masih kénéh ditéangan lahan anu cocog, Lantaran Pamaréntah Kota Sukabumi mah ngan ukur nyiapkeun lahanna wungkul, sabab pikeun ngawangunna mah dipasrahkeun ka instansi masing-masing.

Salajuna ditandeskeun, pikeun mindahkeun Puseur Pamaréntahan Kota Sukabumi téh, baris dilaksanakeun sacara nungtut salila 5 taun, lantaran merlukeun waragad anu kacida gedéna, nya éta kurang leuwih Rp. 359 miliar. Tah ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi baris ménta bantuan ka Pamaréntah Provinsi jeung Pamaréntah Puseur. Salian ti éta, ogé dirancanakeun pangwangunan Pasar Induk Kota Sukabumi di wewengkon Kacamatan Cibeureum. Tah ku ayana éta rancana téh, Pamaréntah Kota Sukabumi geus nyiapkeun lahan pikeun pangwangunan Pasar Induk Kota Sukabumi anu legana 3 héktar, cindekna di wewengkon Kalurahan Babakan Kacamatan Cibeureum.

Leave a Reply