WALI KOTA KATUT WAKIL WALI KOTA SUKABUMI GEUS NGARÉNGSÉKEUN PROGRAM 100 POÉ GAWÉ

Reporter/Redaktur/Ěditor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, H. Achmad Fahmi katut H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., geus ngaréngsékeun Program 100 Poé Gawé, cindekna ti satutas diistrénan ku Gubenur Jawa Barat, Ridwan Kamil, tanggal 20 Séptémber 2018 nu geus kaliwat, katut 5 pasangan Kapala Daérah Kabupatén jeung Kota lianna di Jawa Barat, di Gedong Merdéka Bandung.

Anapon Program 100 Poé Gawé Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi téh, ngawengku ti widang Atikan, Kaséhatan, Sosial, Ěkonomi jeung widang séjénna, sarta leuwih ngutamakeun kana aksés palayanan publik. Diantarana Program Homé Caré atawa Palayanan Kaséhatan ku cara nempatkeun 15 Parawat di 15 Puskesmas, pikeun méré palayanan kaséhatan jeung non kuratif ka imah pasén jeung kulawarga anu ngabogaan kawates fisik, matéri jeung psikologis. Ěta program téh geus dilaunching, cindekna dina acara puncak Pangéling-ngéling Ka 54 HKN (Hari Kaséhatan Nasional) Tingkat Kota Sukabumi Taun 2018, di hareupeun Balé Kota Sukabumi, tanggal 25 Novémber 2018 nu geus kaliwat, sarta geus aya pangaruhna ka masarakat, nya éta geus réa masarakat anu geus dilayanan ku éta program.

Salajuna Program Ambulance Haratis Sigap 24 jam, nya éta pikeun méré palayanan sacara haratis, anu dipuseurkeun pikeun ngungkulan jeung méré palayanan sacara gancang atawa quick résponse stabilisasi jeung transportasi pasén, anu ka kontrol sacara online di Aplikasi Super (Sukabumi Participated Résponder) Pamaréntah Kota Sukabumi, anu bisa diaksés langsung ku masarakat, sarta geus réa masarakat anu geus ngamangpaatkeun éta fasilitas Ambulance Haratis téh.

Salian ti éta ogé Program Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi, anu lokasina di Jalan Mulyasari Culdesac Nomer 7 RT 02 RW 04 Kalurahan Sukagalih, Kacamatan Sukajadi, Kota Bandung, pikeun ngabantu masarakat Kota Sukabumi anu keur tatamba atawa dirawat di Kota Bandung, pikeun istirahat atawa nginep sacara haratis di éta Rumah Singgah, anu pasaratannana nya éta masrahkeun poto copy KTP (Kartuh Tanda Padumuk) atawa KK (Kartuh Kuawarga) jeung Surat Katerangan Dokter, ka Patugas Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi atawa ka Pangurus Rumah Zakat Bandung.

Saterusna Program Klinik Soré, pikeun méré palayanan dasar kaséhatan dina wanci soré, sarta nepi ka danget ieu geus aya 3 Puskesmas anu geus jalan, nya éta Pukesmas Selabatu jeung Pusksmas Sukabumi Kacamatan Cikolé sarta Puskesmas Baros Kacamatan Baros. Disagigireun ti éta, ogé masih réa program séjénna anu geus dilaunching jeung dilaksanakeun, diantarana Program Curhat Nguriling, Program Aplikasi Super, Program Si Geulis (Inovasi Gerakan Literasi Sukabumi) jeung Program Sukabumi Kécé (Kalurahan Ěntrepreneurship Cénter) Pamaréntah Kota Sukabumi, sabagé puseur atikan, palatihan, pangapingan jeung pangembangan kawirausahaan di tingkat kalurahan di Kota Sukabumi, sarta diutamakeun pikeun warga Kota Sukabumi umur produktif, nya éta umur 16 nepi ka umur 30 taun.

Leave a Reply