USAHA SATÉKAH POLAH NGALAKSANAKEUN RUPA-RUPA PASIAPAN PANGALOLAAN DANA KALURAHAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Bagian Tata Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, usaha satékah polah ngalaksanakeun rupa-rupa pasiapan pangalolaan dana kalurahan, anu baris dikucurkeun mimiti taun 2019 ieu. Diantarana ku cara nyalagarakeun Bimték (Bimbingan Téknis), pikeun para Kawasa Pangguna Anggaran, Pangguna Anggaran jeung Bendahara Pangaluaran di satiap kalurahan jeung kacamatan sa Kota Sukabumi. Kapala Bagian Tata Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Téjo Condro Nugroho, A.P., M.T. ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana rupa-rupa pasiapan téh, pikeun ngaronjatkeun ajén SDM (Sumber Daya Manusa) hususna para Kawasa Pangguna Anggaran, Pangguna Anggaran jeung Bendahara Pangaluaran di satiap kalurahan jeung kacamatan sa Kota Sukabumi, bari nungguan turunna Juklak (Patunjuk Palaksanaan) jeung Juknis (Patunjuk Téknis) ngeunaan Pangalolaan Dana Kalurahan ti Pamaréntah Puseur.

Lantaran dina ngalola dana kalurahan téh diperlukeun SDM anu unggul, hususna para Kawasa Pangguna Anggaran, Pangguna Anggaran jeung Bendahara Pangaluaran di satiap kalurahan jeung kacamatan sa Kota Sukabumi. Salajuna dijelaskeun, dina unsur manajemén aya 6-M anu kudu salawasna dipahatikeun jeung dilaksanakeun. Nya éta Man, Monéy, Material, Machines, Méthod jeung Markét. Salian ti éta ogé dijelaskeun, luyu jeung amanat Paraturan Pamaréntah Nomer 17 Taun 2018 pasal 30 ngeunaan Dana Kalurahan, yén dana kalurahan téh dialokasikeun gedéna 5 peresén ti APBD (Angaran Pandapatan jeung Balanja Daérah) Kota Sukabumi, sanggeus dikurangan ku DAK (Dana Alokasi Khsusus).

Anapon gedéna dana kalurahan pikeun saheulaanan di Kota Sukabumi téh, nya éta gedéna Rp. 352 juta pikeun satiap kalurahan. Ěta dana téh pikeun waragad pangayaan sarana jeung prasarana kalurahan sarta pikeun waragad pangbardayaan masarakat kalurahan, atawa pikeun ngawaragadan fisik jeung non fisik. Ngan pikeun rinciannana mah, nurutkeun Kapala Bagian Tata Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi masih kénéh nungguan Juklak jeung Juknisna ti Pamaréntah Puseur. Saterusna dijelaskeun, dina nyusun kagiatannana ogé kudu ngaliatan Musrenbang (Musawarah Parancanaan Pangwangunan) Tingkat Kalurahan, supaya rancana jeung panggunaan danana jelas jeung nembrak. Tah ku sabab kitu, ka hareup baris aya RPJM (Rancana Pangwangunan Jangka Manengah) Kaluruhan jeung RPJM Kacamatan.

Leave a Reply