PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI GEUS MEUNANG IJIN PIKEUN NYALAGARAKEUN PAMILIHAN CALON PAJABAT ĚSÉLON II

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi, geus meunang ijin ti Kemendagri (Kementrian Dalem Negri) jeung Gubernur Jawa Barat, pikeun nyalagarakeun pamilihan sacara nembrak pikeun para calon Pajabat Ěsélon II B jeung II A di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Tah ku sabab kitu, PLT (Palaksana Tugas) Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si., cumeluk ka sakumna ASN (Aparatur Sipil Nagara) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu geus nyumponan pasaratan, supaya miluan pamilihan sacara nembrak pikeun para calon Pajabat Ěsélon II B jeung II A di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sakaligus ngalaksanakeun kompetisi jadi anu pang hadéna dina miluan éta pamilihan, luyu jeung golongan katut pasaratan sarta kamampuhan masing-masing.

Saterusna ditandeskeun, dina éta pamilihan téh taya istilah titip-titipan. Sabab Pamaréntah Kota Sukabumi hayang néangan Pajabat Ěsélon II anu pang hadéna, ngaliwatan kompetisi anu sahadé-hadéna, luyu jeung katangtuan aturan katut undang-undang anu ditetepkeun. Tah ku lantaran kitu, dina palaksanaan éta pamilihan téh, Pamaréntah Kota Sukabumi baris ngadatangkeun tim ti Bandung jeung Jakarta. Maksud jeung tujuannana, pikeun ngajaga nétralitas dina palaksanaan éta pamilihan.

Lian ti éta ogé ditandeskeun, pikeun ngarojong kalancaran palaksanaan éta pamilihan téh, dina danget ieu pihakna keur ngalaksanakeun rupa-rupa pasiapan jeung tahapan éta pamilihan bari nungguan rékoméndasi ti KASN (Komisi Aparatur Sipil Nagara). Leuwih jauh ditandeskeun, saupama rékoméndasi ti KASN geus turun, pasaratan jeung katangtuan séjénna pikeun para pamilon pamilihan calon Pajabat Ěsélon II B jeung II A baris diumumkeun dina tanggal 21 Januari 2019.

Sedengkeun Pajabat Ěsélon II B jeung II A anu ngarandapan kakosongan di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi dina danget ieu téh, sagemblengna aya 5 pajabat, nya éta Pajabat Ěsélon II B opat urang jeung Pajabat Ěsélon II A saurang. Anapon pikeun Pajabat Ěsélon II B ngawengku ti Asistén Paékonomian jeung Pangwangunan, Kapala Disdalduk, KB, P3A jeung PM (Dines Pangadalian Padumuk, Kulawarga Berencana, Pangbardayaan Perempuan, Palindungan Anak jeung Pangbardayaan Masarakat), sarta Kapala Dines Tanaga Kerja jeung Kapala Dines Sosial. Sedengkeun pikeun Pajabat Ěsélon II A, nya éta pikeun Sekertaris Daérah. PLT Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ngaharepkeun, palaksanaan tahapan éta pamilihan téh bisa lumangsung hadé jeung lancar, supaya bisa ngahasilkeun Pajabat Ěsélon II B jeung II A  anu pang hadéna, luyu jeung anu diharepkeun ku sakumna pihak.

Leave a Reply