BPBD KOTA SUKABUMI NGALAKSANAKEUN MITIGASI BENCANA CAAH JEUNG URUG

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Kapala Unsur Palaksana BPBD (Badan Pananggulangan Bencana Daérah) Kota Sukabumi, Drs. Asép Suhéndrawanm, dina usum ngijih danget ieu, BPBD Kota Sukabumi fokus ngalaksanakeun mitigasi bencana caah jeung urug, di sajumlah wewengkon Kota Sukabumi. Lantaran poténsi bencana caah jeung urug di sajumlah wewengkon Kota Sukabumi mingkin ngabadagan, sabab inténsitas hujan di Kota Sukabumi mingkin luhur. Salian ti éta, ogé dumasar kana béwara ti BMKG (Badan Météorologi, Klimatologi jeung Géofisika), puncak usum ngijih téh dikira-kira dina bulan Januari jeung Fébruari 2019.

Saterusna ditandeskeun, ti mimiti ditetepkeunnana SK (Surat Kaputusan) Status Siaga Bencana di Kota Sukabumi dina bulan Novémber 2018 nu geus kaliwat, sakumna réngréngan BPBD Kota Sukabumi salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun kinerja jeung kasiapsiagaan sarta nyiapkeun Renstra (Rencana Strategis), pikeun ngurangan pangaruh éta bencana di Kota Sukabumi, Disagigireun ti éta, BPBD Kota Sukabumi ogé geus ngaréngsékeun pametaan poténsi bencana caah jeung urug di wewengkon Kota Sukabumi.

Leuwih jauh ditandeskeun, pikeun poténsi bencana caah di Kota Sukabumi, biasana di wewengkon beulah kidul Kota Sukabumi, diantarana di wewengkon Kacamatan Baros. Anapon anu jadi sala sahiji panyabab éta bencana téh, alatan cai hujan teu ngalir sacara hadé, akibat goréngna sistim drainaseu. Sedengkeun pikeun poténsi bencana urug di Kota Sukabumi, diantarana di wewengkon Kalurahan Cisarua jeung Kalurahan Subangjaya Kacamatan Cikolé. Sabab di dua éta wewengkon kalurahan téh réa pasir. Tah ku lantaran kitu, pihak BPBD Kota Sukabumi salawasna usaha satékah polah nalingakeun ka satiap wewengkon pasir di Kota Sukabumi. Lantaran kapadetan taneuh di wewengkon pasir téh, dina usum katiga jadi handap, jeung dina usum ngijih jadi labil sarta gampang urug.

Kapala Unsur Palaksana BPBD Kota Sukabumi ogé nandeskeun, sakumna wewengkon anu gampang urug di Kota Sukabumi teu bisa diantepkeun kitu waé. Tah ku sabab kitu, pihakna geus ngadorong Kamentrian PUPR (Pekerjaaan Umum jeung Paimahan Rahayat), pikeun ngawangun dingding panahan urug di wewengkon Kota Sukabumi. Salajuna ditandeskeun, pihak BPBD Kota Sukabumi ngan ukur sawates ngalaksanakeun pametaan ka satiap wewengkon anu gampang urug di Kota Sukabumi, sarta nepikeun hasilna ka Kamentrian PUPR, pikeun dijadikeun bahan tinimbangan jeung kawijakan dina ngawangun dingding panahan urug di sajumlah wewengkon d Kota Sukabumi.

Sedengkeun usaha séjénna anu dilaksanakeun ku BPBD Kota Sukabumi, diantarana ngalaksanakeun usaha prévéntif, pikeun ngurangan pangaruh bencana di Kota Sukabumi, ku cara ngadatangan masarakat di satiap wewengkon anu gampang caah jeung urug di Kota Sukabumi, sakaligus ngalaksanakeun sosialisasi kabencanaan jeung cumeluk ka masarakat utamana anu dumuk di sapanjang sisi wahangan jeung lamping pasir. Maksud jeung tujuannana, malar sakumna masarakat iatna jeung ati-ati, kana kamungkinan kajadiannana bencana caah jeung urug, sarta bisa nyalametkeun diri jeung sakumna anggota kulawagana katut masarakat séjénna, saupama kajadian bencana caah jeung urug di wewengkonna masing-masing.

Leave a Reply