WÉBSITÉ RESMI PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI RÉA NU MIKARESEP JEUNG NU MUJI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kapala Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi, Drs. H. Gabril Majid Sukarman, M.Pd. nandaskeun, yén Wébsité Resmi Pamaréntah Kota Sukabumi, www.sukabumikota.go.id, réa nu mikaresep jeung nu muji, boh ku para pajabat jeung ASN (Aparatur Sipil Nagara) katut masarakat Kota Sukabumi boh ti luar Kota Sukabumi. Ěta hal téh bisa dititénan dina kolom koméntar ieu wébsité.

Anapon pujian anu anyar kénéh ditepikeun ka Wébsité Resmi Pamaréntah Kota Sukabumi téh, diantarana ti Pakét Tour Danau Toba Kota Médan Provinsi Sumatra Utara, tobawisata.com info@tobawisata.com 202.62.21.36 ngajelaskeun, ieu Wébsité téh kacida informatifna. Jarang wébsité pamaréntah midangkeun berita sahadé ieu. Suksés terus pikeun Pemko Sukabumi. Salajuna ti Pakét Tour Taman Simalem Kota Médan Provinsi Sumatra Utara,  tobawisata.com info@tobawisata.com 202.62.21.36 ngajelaskeun, Wow…Kuduna di satiap daérah di sakumna Indonésia nerapkeun saperti kieu, ngagunakeun bahasa daérah dina pangbaritaannana. Salut pikeun Pamaréntah Kota Sukabumi.

Tah ku sabab kitu, Kapala Diskominfo Kota Sukabumi kalayan asmana Pamaréntah Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun katut layang pangajén anu saluhur-luhurna ka sakumna pihak, anu mikaresep jeung muji kana Wébsité Resmi Pamaréntah Kota Sukabumi, boh ka para pajabat jeung ASN sarta masarakat Kota Sukabumi boh ti luar Kota Sukabumi.

Nyigeung panerapan bahasa daérah atawa bahasa Sunda dina pangbaritaan di Wébsité Resmi Pamaréntah Kota Sukabumi, sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Diskominfo Kota Sukabumi, ngarupakeun kawijakan ti Pamaréntah Kota Sukabumi, nya éta dina pangbaritaan di Wébsité Resmi Pamaréntah Kota Sukabumi kudu ngagunakeun bahasa Sunda dina satiap mingguna dua poé, nya éta dina poé Jumaah jeung poé Saptu. Anapon maksud jeung tujuannana, dina raraga ngaraksa jeung ngaiksa sarta ngamumulé bahasa daérah hususna bahasa Sunda di Kota Sukabumi, umumna di tatar Pasundan atawa Jawa Barat jeung di Indonésia.

Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngajelaskeun, éta prestasi téh ngarupakeun prestasi sakumna pihak, nya éta Pamaréntah Kota Sukabumi jeung sakumna réngréngan Diskominfo Kota Sukabumi, hususna para reporter, redaktur jeung éditor Wébsité Resmi Pamaréntah Kota Sukabumi katut LPPL (Lembaga Panyiaran Publik Lokal) RSPD (Radio Siaran Pamaréntah Kota Sukabumi) 93,1 FM Kota Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi jeung sakumna réngréngan Diskominfo Kota Sukabumi, baris salawasna usaha satékah polah ngronjatkeun ajén Wébsité Resmi Pamaréntah Kota Sukabumi katut LPPL RSPD FM Kota Sukabumi, diantarana panerbitan Perda (Peraturan Daérah) Kota Sukabumi ngeunaan RSPD Kota Sukabumi, anu nepi ka danget ieu tahapan prosés panerbitan Perda-na keur dibahas ku Tim Perda Pamaréntah Kota Sukabumi jeung DPRD Kota Sukabumi. Kapala Diskominfo Kota Sukabumi ngaharepkeun, éta Perda téh bisa sagancangna terbit jeung disahkeun, pikeun ditindaklaju jeung dilaksanakeun ku sakumna réngréngan Diskominfo Kota Sukabumi katut LPPL RSPD Kota Sukabumi, hususna dina ngaronjatkeun ajén RSPD Kota Sukabumi dina rupa-rupa widang.

Leave a Reply