WALI KOTA SUKABUMI NGAHADIRAN GRAND LAUNCHING PROGRAM CONVÉRTER GAS

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, ngahadiran Grand Launching Program Convérter Gas pikeun BRT (Beus Rapid Transit) Trans Semarang jeung Seminar Nasional Transportasi Ngawangun Negri, cindekna tanggal 9 Januari 2019, di Hotél Patra Semarang Jawa Tengah. Sedengkeun para pajabat lianna nu hadir dina kasempetan éta, nya éta Dirjén (Diréktur Jéndral) Pahubungan Darat Kamentrian Pahubungan RI, Budi Setiyadi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Wali Kota Semarang, Héndrar Prihadi,. para Bupati katut Wali Kota liana, delegasi ti Jepang, diantarana Wali Kota Toyama, Masashi Mori katut réngréngannana, sarta para tamu ondangan liana.

Dina kasempetan éta Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, para Kapala Daérah ngabogaan niat hayang ngahangkeutkeun pangwangunan transportasi, tina saméméhna ngagunakeun kandaraan leutik jadi ngagunakeun beus, anu leuwih wanoh disebut BRT, sarta leuwih ayem jeung ngagumbirakeun pikeun para panumpang.

Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku ngagunakeun éta transportasi téh bisa ngurangan kana kamacétan jeung kapadetan patali marga. Tah ku sabab kitu, éta hal téh jadi pecut jeung panghudang sumanget pikeun Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun terus ngabebenah jeung nata transportasi di wewengkon Kota Sukabumi.

Salajuna dijelaskeun, pikeun ngarojong kalancaran dina ngawujudkeun éta hal téh, Pamaréntah Kota Sukabumi geus meunang hibah 5 unit BRT ti Kamentrian Pahubungan RI. Ěta beus téh baris dioprasikeun gawé bareng jeung Pamaréntah Kabupatén Sukabumi. Lantaran wewengkon oprasina baris ngagunakeun sabagian wewengkon Kabupatén Sukabumi, tapi moal ngaganggu kana trayék-trayék anu geus aya, saperti trayék Angkot (Angkutan Kota).

Leuwih jauh Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, sakumaha anu dicaritakeun ku Wali Kota Semarang, sajumlah 72 BRT Trans Semarang kiwari geus ngamimitian ngagunakeun bahan bakar gas. Ěta program konvérsi bahan bakar solar ka gas téh, bisa ngawujud ku ayana gawé bareng Pamaréntah Kota Semarang jeung Pamaréntah Kota Toyama Jepang. nindaklaju MoU atawa kasaluyuan gawé bareng anu dilaksanakeun tanggal 14 Désémber 2017 nu geus kaliwat.

Anapun waragad pikeun éta program téh ngahontal Rp. 10 miliar, anu ngawengku 50 peresén bantuan ti Pamaréntah Kota Toyama Jepang jeung 50 peresén ti APBD (Anggaran Pandaoatan jeung Balanja Daérah) Kota Semarang. Lian ti éta ogé dijelaskeun, uji coba éta program téh geus dilaksanakeun, cindekna tanggal 23 Juli 2017 nu geus kaliwat, nya éta jarak tempuhna sapanjang 16,5 kilométer ngagunakeun bahan bakar gas. Hasilna cukup éféktif, nya éta ngan ukur ngabutuhkeun 1,48 léter solar jeung 4,0 Lsp gas anu waragadna ngan ukur Rp. 20.084,00. Sedengkeun saupama ngagunakeun bahan bakar solar ngabutuhkeun 5,5 léter, anu waragadna ngahontal 28 rébu 325 rupia.

Leave a Reply