PROGRAM PTSL PAMANGPAATANNANA SANGKAN BENER-BENER DIMAKSIMALKEUN KU MASARAKAT


Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngaharepkeun, program PTSL (Pandaptaran Tanah Sistematis Lengkep) Taun 2019, pamangpaatannana sangkan bener-bener dimaksimalkeun ku masarakat. Maksud jeung tujuannana, supaya masarakat anu ngabogaan hak jeung can boga sérifikat tanah bisa sagancangna ngabogaan sértifikat tanah. Ěta harepan Wali Kota Sukabumi téh, ditepikeun basa ngahadiran Sosialisasi Palaksanaan Kagiatan PTSL Taun 2019 di Kota Sukabumi, cindekna tanggal 21 Januari 2019, di Operation Room Setda Kota Sukabumi.

Salajuna diharepkeun, rupa-rupa solusi anu hadé kudu dibikeun ka masarakat. Ku lantaran kitu, program PTSL téh bisa jadi bagian anu hadé pikeun masarakat, anu panustrungannana masarakat bisa bener-bener ngarasakeun ayana pamaréntah, boh pamaréntah puseur boh pamaréntah daérah. Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, pikeun ngarojong kalancaran palaksanaan éta program téh, diperlukeun pangrojong ti para camat jeung lurah sacara optimal.

Salian ti éta, Wali Kota Sukabumi ngahaturkeun nuhun jeung layang pangajén anu saluhur-lunhurna ka BPN (Badan Patanahan Nasional), kana gawé barengna jeung Pamaréntah Kota Sukabumi, sakaligus ngaharepkeun, sangkan ieu program téh jadi sala sahiji kahadéan jeung kabarokahan pikeun sakumna pihak, boh pikeun pamaréntah boh pikeun masarakat.

Sedengkeun Tim ti Kantor ATR BPN (Agraria jeung Tata Rohang Badan Patanahan Nasional) Kota Sukabumi, dina kasempetan éta maparkeun sababaraha hal ngeunaan pamahaman jeung pangertian program PTSL. Anapon dasar hukum palaksanaan program PTSL téh, nya éta Paraturan Mentri ATR sakaligus sabagé Kapala BPN RI Nomer 35 Taun 2016 ngeunaan Panghangkeutan Palaksanaan PTSL.

Saterusna dijelaskeun, kagiatan PTSL pikeun anu munggaran dilaksanakeun sacara bareng téh, ngawengku sakumna obyék pandaptaran tanah anu can didaptar di wewengkon désa atawa kalurahan atawa wewengkon lianna anu satingkat jeung désa atawa kalurahan. Lian ti éta, program PTSL téh nya éta ngarupakeun runtuyan kagiatan anu dilaksanakeun ku pamaréntah sacara terus-terusan jeung kaatur, anu ngawengku pangumpulan, pangolahan, pangbukuan jeung panyajian, sarta pamiaraan data pisik jeung data yuridis dina bentuk peta katut daptar ngeunaan widang-widang tanah jeung satuan rumah susun, kaasup méré tanda bukti hakna pikeun widang-widang tanah anu geus aya hakna, sarta hak milik kana satuan rumah susun jeung hak-hak tinangtu anu ngabeungbeuratannana.

Leave a Reply