MASARAKAT SANGKAN IATNA KANA KAMUNGKINAN MUNCULNA PANYAKIT DBD


Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kapala Widang P2P (Panyegahan jeung Pangadalian Panyakit) Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, dr. Lulis Délawati, cumeluk ka sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi, sangkan salawasna iatna jeung ati-ati kana kamungkinan munculna panyakit DBD (Demam Berdarah Dengue) di wewengkonna masing-masing. Sabab kasus panyakit DBD di Kota Sukabumi téh, nepi ka tanggal 22 Januari 2019, geus ngahontal 34 kasus anu dinyatakeun positip DBD, diantarana saurang tilar dunya.

Saterusna dijelaskeun, kasus DBD dina bulan Januari 2019 ieu téh, saupama dibandingkeun jeung kasus dina bulan Désémber 2018 ngarandapan ngaronjat. Anapon kasus DBD di Kota Sukabumi dina taun 2018 ngahontal 238 kasus, ngarndapan panurunan tina kasus DBD dina taun 2017 anu ngahontal 352 kasus. Ngan parandéné kitu, sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi sangkan salawasna iatna jeung ati-ati, sarta salawasna usaha satékah polah ngungkulan kamungkinan munculna panyakit DBD, diantarana ku jalan ngalaksanakeun Gerakan PHBS (Prilaku Hirup Bersih jeung Séhat), nya éta ku sacara rutin ngajaga jeung miara kabersihan jeung kaséhatan lingkungan di wewengkonna masing-masing.

Disagigireun ti éta, ogé ngalaksanakeun Gerakan PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk), kaasup Kagiatan 3-M, nya éta Menutup jeung Menguras Bak Panampungan Cai, sarta Mengubur barang-barang urut anu bisa digunakeun tempat nyayang jeung ngembang biak Reungit Aedes Aegypti, sarta sabagé embohna ngagunakeun lotion anti reungit. Salajuna diharepkeun, ku rupa-rupa éta upaya téh bisa neken angka kasus DBD di Kota Sukabumi, sarta taya deui korban anu tilar dunya.

Nyigeung wewengkon anu paling rawan katarajang DBD di Kota Sukabumi, sakumaha anu diungkabkeun ku Kapala Widang P2P Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, diantarana Kalurahan Subangjaya Kacamatan Cikolé, Kalurahan Nanggeléng Kacamatan Citamiang, jeung Kalurahan Cibeureum Hilir Kacamatan Cibeureum. Salian ti éta ogé diungkabkeun, tanda-tanda jalma anu katarajang panyakit DBD danget ieu béda jeung tanda-tanda jalma anu katarajang panyakit DBD saméméhna, nya éta teu kudu aya cenang-cenang beureum jeung sariawan. Lantaran éta tanda-tanda DBD téh, danget ieu geus arang. Anapon tanda-tanda DBD anu kudu dipahatikeun ku sakumna lapisan masaraskat dina danget ieu, nya éta demam atawa panas pisan dibarengan ku sebel jeung utah.

Leave a Reply