RÉALISASAI PAJEG DAÉRAH DI KOTA SUKABUMI DINA TAUN 2018 NGALIWATAN TARGÉT


Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kapala Widang Panagihan Pajeg jeung Lain Pajeg BPKD (Badan Pangalolaan Kauangan Daérah) Kota Sukabumi, H. Unang Djunaédi Djuminta, S.Ě. dibarengan ku Kapala Widang Pandaptaran jeung Panetepan BPKD Kota Sukabumi, Rakhman Gania Kusuma, S.T., M.T. ngajelaskeun, réalisasai Pajeg Daérah di Kota Sukabumi, dina taun 2018 ngahontal Rp. 25.383.l579.821,00, atawa ngaliwatan targét gedéna Rp. 4.402.140.941,00, tina targét anu ditetepkeun gedéna Rp. 20.981.438.880,00.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, réalisasai éta pajeg téh nya éta tina jenis 7 pajeg Non PBB-P2 (Pajeg Bumi jeung Bangunan Padésaan jeung Pakotaan) jeung BPHTB (Pajeg Béa Paoléhan Hak Atas Tanah jeung Bangunan). Nya éta Pajeg Hotél ngahontal 121,0 peresén, Pajeg Réstoran 125,9 peresén, Pajeg Hiburan 108,5 peresén, Pajeg Réklameu 122,9 peresén, Pajeg Panerangan Jalan 117,9 peresén, Pajeg Parkir 110,5 peresén, jeung Pajeg Cai Tanah 129,0 peresén. Sedengkeun réalisasi PBB-P2 jeung BPHTB ngahontal 120,9 peresén, atawa ngaleuwihan targét anu ditetepkeun gedéna 20,9 peresén.

Anapon targét pajeg taun 2019, nurutkeun Kapala Widang Panagihan Pajweg jeung Lain Pajeg BPKD Kota Sukabumi, nya éta gedéna Rp. 21.295.794.280,00. Saterusna dijelaskeun, pikeun ngahontal éta targét téh, pihakna katut sakumna réngréngannana baris usaha satékah polah ngalakanakeun rupa-rupa torobosan jeung ngagali sakaligus ngaronjatkeun PAD (Pandapatan Asli Daérah). Diantarana ngaliwatan aplikasi Pantas (Pajeg Online Kota Sukabumi), pikeun ngagampangkeun palayanan ka para wajib pajeg dina mangsa arék mayar pajeg.

Sabab ngaliwatan aplikasi Pantas téh, para wajib pajeg baris leuwih gampang dina mayar pajeg, sarta bisa dilayanan sacara hadé, tanpa kudu tepung antara nu nagih jeung nu mayar pajeg. Disagigireun ti éta, pihakna ogé baris ngalaksanakeun instruksi Wali Kota Sukabumi, ngeunaan panerapan TMD (Transaction Monitoring Device) di satiap wajib pajeg.

Ěta hal téh sabagé sala sahiji upaya pikeun ngaronjatkeun PAD Kota Sukabumi tina séktor pajeg, sakaligus sabagé sala sahiji upaya pikeun ngabendung ayana kabocoran pajeg. Ku lantaran kitu, Tapping Box atawa Mesin Panyatet Transaksi di satiap wajib pajeg di Kota Sukabumi baris dipasang di satiap mesin kasir, sarta baris kakonéksi jeung admin di BPKD Kota Sukabumi. Salian ti éta, BPKD Kota Sukabumi ogé baris gawé bareng jeung Bank BJB Cabang Sukabumi, lantaran éta bank téh ngarupakeun Kas Daérah Pamaréntah Kota Sukabumi.

Leave a Reply