PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI BARIS NGUATAN KALEMBAGAAN BPBD KOTA SUKABUMI


Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H. nandeskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi baris nguatan jeung ngaronjatkeun kalembagaan BPBD (Badan Pananggulangan Bencana Daérah) Kota Sukabumi, ti mimiti anggaran nepi ka personil. Maksud jeung tujuannana, sabagai sala sahiji upaya pikeun ngagancangkeun pananggulangan bencana anu mingkin sering kajadian di Kota Sukabumi. Salian ti éta ogé ditandeskeun, kalembagaan BPBD Kota Sukabumi téh kudu dironjatkeun satara jeung Ěsélon 2, supaya leuwih kuat jeung anggarannana ogé kudu dipahatikeun, pikeun ngagancangkeun pananggulangan bencana anu kajadian di Kota Sukabumi.

Sedengkeun Kapala Unsur Palaksana BPBD Kota Sukabumi, Drs. Asép Suhéndrawan ngajelaskeun. sacara kalembagaan BPBD Kota Sukabumi danget ieu ngabogaan 53 personil, anu ngawengku personil Damkar (Pamadam Kabakaran). pananggulangan bencana, sarta administrasi. Saterusna dijelaskeun, boh ngeunaan anggaran boh ngeunaan personil bisa disebutkeun kacida kawatesna, utamana personil pananggulangan bencana di luar kabakaran. Ku lantaran kitu, Kapala Unsur Palaksana BPBD Kota Sukabumi kacida ngabagéakeunnana kana rancana Pamaréntah Kota Sukabumi, anu baris nguatan jeung ngaronjatkeun kalembagaan BPBD Kota Sukabumi. Lian ti éta ogé dijelaskeun, dina ngalaksanakeun pananggulangan bencana, BPBD Kota Sukabumi kadang-kadang ngarandapan masalah, utamana tina sisi personil jeung anggaran. Tapi éta hal téh, nepi ka danget ieu teu jadi pasualan pikeun BPBD Kota Sukabumi, utamana dina méré palayanan jeung pananggulangan bencana, sarta ka para korban anu keuna ku pangaruh bencana.

Leuwih jauh dijelaskeun, personil pananggulangan bencana di BPBD Kota Sukabumi téh dina danget ieu ngan ukur aya 6 urang. Tapi éta hal téh teu ngajadikeun masalah, lantaran dina mangsa di lapangan ngalaksanakeun pananggulangan bencana dibantu ku para rélawan. Tapi dina mangsa kajadian bencana bareng di sababaraha titik, personil pananggulangan bencana BPBD Kota Sukabumi téh ngarasa kawalahan. Kapala Unsur Palaksana BPBD Kota Sukabumi ngaharepkeun, kalembagaan BPBD Kota Sukabumi téh bisa dironjatkeun jadi Instansi Typeu A, lantaran baris ngabogaan pangaruh kana personil jeung anggaran. Disagigireun ti éta ogé ngaharepkeun, sangkan régulasi kawijakan pangalolaan anggaran darurat bencana, anu saméméhna tina BTT (Balanja Tidak Terduga) bisa disaluyukeun jeung dinamika strategis, tanpa ngalanggar aturan anu ditetepkeun. Ku sabab kitu, éta anggaran téh perlu diatur, nya éta anggaran BTT husus pikeun pananggulangan bencana dina Perwal (Peraturan Wali Kota). Lantaran Perwal BTT anu dipibanda dina danget ieu, lain ukur pikeun bencana wungkul, tapi ogé pikeun rupa-rupa hal di luar kabencanaan.

Leave a Reply