PATUGAS HOMÉ CARÉ MÉRÉ PALAYANAN KASÉHATAN KA WARGA KALURAHAN SUKAKARYA

Reporter : KHAERU SOBRI

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kapala Widang Palayanan Kaséhatan Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, dr. Hj. Wiwi Edhié Yulaviani ngajelaskeun, palayanan homé caré téh ngarupakeun sala sahiji program unggulan Pamaréntah Kota Sukabumi dina widang kaséhatan, anu tujuannana pikeun ngaronjatkerun ajén palayanan kaséhatan masarakat Kota Sukabumi. Ěta program homé caré dilaksanakeun pikeun masarakat atawa pasén anu teu bisa dirawat di Rumah Sakit atawa di Puskesmas. Dina mangsa méré palayanan, patugas homé caré gawé bareng jeung tanaga médis Puskesmas, nya éta datang langsung ka imah masarakat anu merlukeun palayanan kaséhatan, sarta kudu disaluyuan jeung kanyahoan ku Kapala Puskesmas satempat.

Sakumaha anu dilaksanakeun ku Patugas Palayanan Kaséhatan Homé Caré, basa ngadatangan imah warga RT 03 RW 03 Kalurahan Sukakarya Kacamatan Warudoyong Kota Sukabumi, anu dibarengan langsung ku Kapala Puskesmas Sukakarya jeung tanaga médis Puskesmas satempat, pikeun méré palayanan kaséhatan ka sala saurang anggota kulawarga Bapa Cécé, anu katarajang kasakit stroké sawatara taun ka tukang. Akibat katarajang éta kasakit téh, sabagian anggota awakna utamana leungeun jeung sukuna teu bisa digerakeun sacara normal, anu panustrungannana merlukeun parawatan jeung édukasi dina ngungkulannana ti patugas homé caré. Palayanan homé caré di Kalurahan Sukakarya téh, dilaksanakeun ku patugas homé caré Puskesmas Sukakarya.

Dina kasempetan éta, kapala kulawarga anu meunang palayanan homé caré, Bapa Cécé, ngahaturkeun nuhun ka patugas homé caré anu geus lima kali datang ka imahna, pikeun ngabantu ngarawat garwana, anu pamustungannana kaayaan kaséhatan gawana téh kiwari beuki hadé waé. Saterusna dijelaskeun, kaayaan kaséhatan garwana téh éstuning matak water, nya éta teu bisa leumpang jeung kudu digéyéng. Ěta hal téh jadi hahalang pikeun dibawa ka rumah sakit atawa ka Puskesmas. Sedengkeun pasualan lainna, nya éta taya anggota kulawarga anu nungguan salila dirawat di rumah sakit atawa di Puskesmas. Tapi ku ayana patugas homé caré téh kacida ngabantuna ka kulawargana, utamana dina ngarawat jeung ngubaran nu jadi garwana. Lantaran patugas homé caré téh ngaédukasi pasén jeung kulawargana, hususna ngeunaan cara-cara ngarawat pasén anu katarajang kasakit stroké di imah, supaya bisa ngalaksanakeun parawatan sacara mandiri.

Leave a Reply