KODIM 0607 KOTA SUKABUMI USAHA SATÉKAH POLAH NGAWAL SÉKTOR PATANIAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kodim (Komando Distrik Militér) 0607 Kota Sukabumi, usaha satékah polah ngawal séktor patanian di Kota jeung Kabupatén Sukabumi. Maksud jeung tujuannana, sakumaha anu ditandeskeun ku Dandim (Komandan Distrik Militér) 0607 Kota Sukabumi, Létkol Kavaleri Mujahidin, S.Sos., nya éta sabagé sala sahiji upaya pikeun nyukséskeun jeung ngajaga kastabilan sarta katahanan pangan di Kota jeung Kabupatén Sukabumi. Ěta upaya téh diantarana dilaksanakeun ku cara ngaronjatkeun nampung paré ti para patani di Kota jeung Kabupatén Sukabumi. Lantaran dina ngawal katahanan pangan di Kota jeung Kabupatén Sukabumi téh, lain ngan ukur museur kana komoditi béas wungkul, tapi ogé komoditi liana, saperti paré jeung sajabana.

Salajuna dijelaskeun. upaya dina nampung paré ti para patani di Kota jeung Kabupatén Sukabumi téh, engkéna bisa disalurkeun ka Bulog, sarta diharepkeun bisa jadi leuit paré atawa stok pangan di Kota jeung Kabupatén Sukabumi anu terus-terusan. Lian ti éta ogé dijelaskeun, saupama Kodim bagerak jeung para kelompok tani, lain ukur paré wungkul anu bisa ditampung, tapi sakumna jenis atawa komoditi patanian, pikeun ngawujudkeun katahanan pangan.

Nyigeung kasadiaan pangan di Kota jeung Kabupatén Sukabumi, numutkeun Dandim 0607 Kota Sukabumi kudu disikepan jeung aksi, diantarana ku cara nyiapkeun lahan-lahan anu nyumponan pasaratan pikeun dipelakan, supaya sakumna jenis komoditi patanian bisa dipelak kalayan hadé. Saterusna dijelaskeun, saupama éta hal téh bisa diwujudkeun sacara hadé, pikeun nyumponan kabutuhan pangan di Kota jeung Kabupatén Sukabumi teu perlu ngadatangkeun pasokan ti luar Kota jeung Kabupatén Sukabumi, Sabab sakumna kabutuhan pangan di Kota jeung Kabupatén Sukabumi bisa dicumponan ku produksi patanian sorangan, ku cara ngamangpaatkeun lahan nu aya.

Disagigireun ti éta, para patani ogé bisa nyalurkeun hasil produksi pangannna sacara hadé, sarta moal kajadian flutuaktif harga, atawa hargana baris salawasna stabil, sabab sakumna kabutuhan pangan kacumponan jeung nyukupan. Leuwih jauh dijelaskeun, lahan patanian nu aya di Kota jeung Kabupatén Sukabumi danget ieu, diajén ku rupa-rupa kalangan cukup hadé, sarta legana ogé ngahontal rébuan héktar. Tah ku lantaran kitu, saupama éta lahan patanian téh dikalola atawa dipelakan sacara hadé jeung profésional, bisa nyumponan jeung nyukupan kabutuhan pangan di Kota jeung Kabupatén Sukabumi.

Leave a Reply