PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI MEUNANG DEUI HASIL ÉVALUASI SAKIP TAUN 2018

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi meunang deui hasil évaluasi SAKIP (Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pamaréntah) Taun 2018, anu prédikatna BB jeung ajénna 74,83. Ěta hasil évaluasi SAKIP téh dipasrahkeun ku MenPAN-RB (Mentri Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi) RI, Syafruddin, ka Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, katut 184 Kapala Daérah Kabupatén jeung Kota sarta Provinsi sa Régional I Indonésia, cindekna tanggal 28 Januari 2019, di Kota Bandung.

Anapon para pajabat anu marengan Wali Kota Sukabumi dina nampa hasil évaluasi SAKIP téh, diantarana PLT (Palaksana Tugas) Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si., Inspéktur Kota Sukabumi, Rudi Juhayat, S.H., Kapala Bagian Tata Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Téjo Condro Nugroho, A.P., M.T., Kapala Bagian Ortala (Organisasi jeung Tata Laksana) Setda Kota Sukabumi, Diar Ruswidjanarko, ATD., M.Ěng.M., sarta Kapala Bagian Humas (Hubungan Masarakat) jeung Protokol Setda Kota Sukabumi, Punjul Saépul Hayat, S.STP., M.Si.

Saréngséna nampa hasil évaluasi SAKIP téh, Wali Kota Sukabumi ngucap sukur katut ngarasa reueus, yén Pamaréntah Kota Sukabumi bisa mertahankeun éta prestasi, anu prédikatna BB jeung ajénna 74,83, sarta ajénna salawasna ngaronjat dina saban taunna. Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku meunangna deui hasil évaluasi SAKIP téh, bisa jadi pecut jeung panghudang panyumanget pikeun sakumna aparatur di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun salawasna usaha satékah polah méré jeung ngaronjatkeun palayanan anu hadé ka masarakat. Sabab ku éta hal téh, masarakat baris meunang indéks kabahagiaan jeung kasugemaan, lantaran geus dilayanan sacara hadé. Salian ti éta ogé bisa ngalaksanakeun éfisiénsi dina ngalaksanakeun program jeung parancanaan pangwangunan dina rupa-rupa widang. Maksud jeung tujuannana, supaya dina taun nu bakal datang Pamaréntah Kota Sukabumi meunang deui hasil évaluasi SAKIP anu prédikatna A.

Salajuna ditandeskeun, ku tékad jeung niat sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah), Pamaréntah Kota Sukabumi bisa meunang deui hasil évaluasi SAKIP. Lian ti éta ogé ditandeskeun, SAKIP téh ngarupakeun integrasi tina sistim parancanaan, panganggaran jeung palaporan kinerja, anu luyu jeung palaksanaan sistim akuntabilitas kauangan. Disagigireun ti éta, dina raraga usaha ngaronjatkeun kinerja di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, diterapkeun sistim kolaborasi jeung ngamaksimalkeun panggunaan é-Performance di satiap SKPD masing-masing.

Leave a Reply