AMBULAN SIGAP TÉH NYA ÉTA PALAYANAN HARATIS TI PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI

Reporter : ARIF HIDAYAT

Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Ambulan SIGAP (Siap Ihlas Sagancangna Antar Jemput Pasén) téh ngarupakeun sala sahiji program unggulan dina widang kaséhatan, nya éta mangrupa palayanan kaséhatan haratis ti Pamaréntah Kota Sukabumi. Ěta palayanan Ambulan SIGAP téh bisa diaksés ku masarakat Kota Sukabumi iraha waé dina waktu 24 jam saban poé jeung 7 hari poé tiap minggu. Anapon jumlah Ambulan SIGAP di Kota Sukabumi, nurutkeun Kapala UPT (Unit Palaksana Téhnis) Panunjang Dines Kaséhatan Kota Sukabumi, Ěri Nasution, nepi ka danget ieu téh geus aya 4 unit mobil ambulan, anu dilengkepan ku fasilitas parawatan, oksigén, tandu jeung kalengkepan lianna.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, Patugas Ambulan SIGAP Dines Kaséhatan Kota Sukabumi téh kudu salawasna siap jeung sigap ngalaksanakeun évakuasi pasén saupama dibutuhkeun ku masarakat. Ku sabab kitu, Patugas Ambulan SIGAP téh dina saban poéna dibagi tilu shift jeung dina saban shiftna diwangun ku tilu urang patugas, anu ngawengku ti supir, patugas panarima laporan ti masarakat atawa rujukan ti patugas homé caré, jeung patugas anu ngaéksékusi laporan di lapangan.

Salajuna évakuasi pasén anu meunang rujukan pananganan médis ka rumah sakit ti Patugas Homé Caré, dilaksanakeun sanggeus patugas narima béwara, anu saterusna Patugas Ambulan SIGAP téh ngajugjug sakaligus ngajemput ka imah pasén. Kapala UPT Panunjang Dines Kaséhatan Kota Sukabumi ngajelaskeun, ti mimiti ieu palayanan téh dilaunching cindekna dina bulan Novémber 2018 nu geus kaliwat. nepi ka bulan Januari 2019 téh geus ngalayanan 102 rujukan, boh ti imah pasén ka rumah sakit boh ti rumah sakit ka imah pasén.

Leuwih jauh dijelaskeun, pasén anu dilayanan ku Ambulan SIGAP téh, dumasar kana béwara ti Patugas Homé Caré di lapangan, sanggeus ngalakanakeun parawatan. Saupama éta pasén téh ngabutuhkeun rujukan, éta Patugas Homé Caré teh baris ngabéjaan ka Patugas Ambulan SIGAP. Disagigireun ti éta, masarakat ogé bisa ngaaksés ieu palayanan ku cara nelepon langsung ka Ambulan SIGAP, nya éta ka nomer palayanan  0800 1000 119. Saterusna dijelaskeun, dina méré palayanan téh, Patugas Ambulan SIGAP kadang-kadang nyanghareupan pasualan di lapangan, utamana di wewengkon anu sulit didongkang ku ambulan, saperti di gang anu heureut jeung pasawahan, anu panustrungannana dina mangsa mawa pasén téh kapaksa digotong atawa digéyéng nepi kana ambulan.

Leave a Reply