PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI KEUR DIPARIKSA KU TIM AUDIT TI BPK RI PAWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi danget ieu keur dipariksa ku Tim Audit ti BPK (Badan Pamariksa Kauangan) RI Pawakilan Provinsi Jawa Barat. Anapon kadatangan Tim Audit anu dipingpin ku Pangadali Téknis BPK RI Pawakilan Provinsi Jawa Barat. Arifa Kiswarida téh, ditarima sacara resmi ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., dibarengan ku Inspéktur Kota Sukabumi, Rudi Juhayat, S.H., di Operation Room Setda Kota Sukabumi.

Hadir dina kasempetan éta, para Kapala SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Sedengkeun éta pamariksaan téh dipuseurkeun kana pamariksaaan kauangan, luyu jeung SPKN (Standar Pamariksaaan Kauangan Nagara), anu geus ditetepkeun ku BPK RI Nomer 1 Taun 2017 ngeunaan Pamariksaan Interim LKPD (Laporan Kauangan Pamaréntah Daérah)  Taun Anggaran  2018 di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi.

Dina kasempetan éta, Wakil Wali Kota Sukabumi nginstruksikeun ka sakumna Kapala SKPD katut para pajabat jeung pagawé nu aya kaitannana di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan gawé bareng jeung daria dina Palaksanaan Pamariksaan Kauangan ku BPK RI Pawakilan Provinsi Jawa Barat. Salian ti éta, saupama Tim Auditor ti BPK RI Pawakilan Provinsi Jawa Barat ménta rupa-rupa dokumén anu diperlukeun jeung katerangan pikeun ngalaksanakeun padaleman ngaliwatan wawancara, sangkan sagancangna dicumponan ku para Kapala SKPD katut para pajabat jeung pagawé nu aya kaitannana. Maksud jeung tujuannana, pikeun ngarojong kalancaran Palaksanaan Pamariksaan Kauangan di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi.

Wakil Wali Kota Sukabumi nandeskeun, Palaksanaan Pamariksaan Kauangan ku BPK RI Pawakilan Provinsi Jawa Barat téh, kudu dilaksanakankeun sacara daria, jeung saupama aya pasualan anu disangharerupan kudu dibarempugkeun sakaligus ditéangan jalan kaluarna anu hadé sacara babarengan. Ngan pikeun ngabarempugkeun jeung néangan jalan kaluarna anu hadé dina ngaréngsékeun pasualan anu disanghareupan téh, saratna sakumnha pagawéan kudu geus réngsé dilaksanakeun, dibarengan pananggungjawaban, administrasi jeung sakumna dokumén pagawéan.

Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, Pamaréntah Kota Sukabumi bisa meunang deui Opini WTP (Wajar Tanpa Pangacualian) ti BPK RI. Ku lantaran kitu, Wakil Wali Kota Sukabumi meredih ka sakumna Kapala SKPD katut para pajabat jeung pagawé nu aya kaitannana di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sangkan salawasna usaha satékah polah ngalaksanakeun tugas jeung pangabdian sacara hadé jeung bener, hususna dina ngalaksanakeun pangaqlolaan kaquangan di SKPD-na masing-masing, supaya Pamaréntah Kota Sukabumi meunang deui Opini WTP ti BPK RI.

Leave a Reply