GEUS NGAJUKEUN FORMASI PANGEUSIAN JABATAN ANU KOSONG DI SAJUMLAH KALURAHAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Bagian Tata Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, geus ngajukeun formasi pangeusian jabatan anu kosong di sajumlah kalurahan di Kota Sukabumi, ka Kapala Daérah Kota Sukabumi. Lantaran sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Bagian Tata Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Téjo Condro Nugroho, A.P., M.T., dina danget ieu aya 29 jabatan anu kosong di sajumlah kalurahan di Kota Sukabumi, nya éta ti mimiti Kapala Séksi nepi ka Sekertaris Kalurahan.

Salajuna dijelaskeun, ku réana jabatan anu kosong di sajumlah kalurahan di Kota Sukabumi téh, ngakibatkeun sajumlah aparatur di kalurahan ngarangkep tugas, nya éta ngagawéan tugas pajabat anu kosong, hususna dina méré jeung ngaronjatkeun palayanan ka masarakat. Sabab palayanan ka masarakat téh kudu tetep lumangsung sacara hadé jeung lancar, luyu jeung harepan sakumna pihak, boh pamaréntah boh masarakat.

Sabab kalurahan téh ngarupakeun ujung tumbak pamaréntah, boh Pamaréntah Kota jeung Provinsi boh Pamaréntah Puseur. Lantaran ampir sakumna program pamaréntah, boh Pamaréntah Kota jeung Provinsi boh Pamaréntah Puseur ngamuarana di kalurahan. Tah ku ayana éta hal téh, sakumna jabatan di kalurahan kudu kaeusian, sarta ajén para pajabatna ogé kudu hadé.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, pikeun ngeusian jabatan anu kosong di sajumlah kalurahan di Kota Sukabumi téh, pihakna ngusulkeun ka Kapala Daérah Kota Sukabumi, sangkan ngangkat SDM (Sumber Daya Manusa) ASN (Aparatur Sipil Nagara) ti SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) liaina di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna anu geus nyumponan parsaratan jeung mibanda ajén anu hadé.

Kapala Bagian Tata Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi ngaharepkeun, pangusulan pangeusian jabatan anu kosong di sajumlah kalurahan di Kota Sukabumi téh, bisa sagancangna disaluyuan jeung diwujudkeun ku Kapala Daérah Kota Sukabumi. Lantaran pangusulan pangeusian éta jabatan téh, sabagé sala sahiji upaya pikeun ngaoptimalkeun jeung ngaronjatkeun palayanan ka masarakat dina sagala widang. Disagigireun ti éta, ogé pikeun ngarojong kalancaran sakaligus ngaronjatkeun kinerja jeung prestasi pamaréntah, hususna dina ngalaksanakeun sagala rupa program pamaréntah, boh Pamaréntah Kota jeung Provinsi boh Pamaréntah Puseur.

Leave a Reply