WALI KOTA SUKABUMI BARIS SALAWASNA NGAWANGUN KAPARIWISATAAN DI KOTA SUKABUMI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, baris salawasna usaha satékah polah ngawangun kapariwisataan di Kota Sukabumi. Anapon sala sahiji bentuk pikeun ngawjudkeun éta usaha téh, Wali Kota Sukabumi dibarengan ku Kapala Widang Pariwisata Disporapar (Dines Kapamudaan, Olahraga jeung Pariwisata) Kota Sukabumi, Ir. Yudi Yustiawan, S.T., M.T. katut réngréngannana, sawatara poé ka tukang ngadongdon Kantor Kemenpar (Kementrian Pariwisata) RI, sakaligus nyalagarakeun tanya jawab ngeunaan harepan dunya pariwisata, supaya kapariwisataan di Kota Sukabumi ka hareupna bisa leuwih hadé deui.

Sedengkeun kadatangan Wali Kota Sukabumi katut rombongan ka Kantor Kemenpar RI téh, dibagéakeun sakaligus ditarima sacara resmi ku Kapala Widang Pamasaran Aréa I Jawa Kemenpar RI, Wawan Gunawan katut Asistén Deputi Pangembangan Pamasaran I Régional II Kemenpar RI, Adélla Raung.

Dina kasempetan éta Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, sok sanajan Kota Sukabumi teu ngabogaan réa tempat wisata alam anu narik, tapi Kota Sukabumi mibanda SDM (Sumber Daya Manusa) anu beunang diandelkeun, sarta mampuh ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun kapariwisataan di Kota Sukabumi. Salajuna dijelaskeun, aya sababaraha séktor kapariwisataan anu baris dimekarkeun di Kota Sukabumi, diantarana Wisata Kulinér, Wisata Héritagé jeung Wisata Budaya, sarta rupa-rupa évent jeung nu séjénna.

Disagigireun ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé ngusulkeun sababaraha évent anu rék dilaksanakeun di Kota Sukabumi, pikeun diasupkeun kana calénder of évent Kemenpar RI, dina raraga usaha ngaronjatkeun angka dongdonan wisatawan ka Kota Sukabumi. Saterusna dijelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi jeung SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) nu aya kaitannana, baris salawasna ngalaksanakeun kolaborasi pénta hélix atawa gawé bareng antar lini jeung widang, diantarana jeung unsur akademisi, bisnis, komunitas katut média. Maksud jeung tujuannana, supaya kapariwisataan di Kota Sukabumi teu jalan di tempat.

Sabab pikeun ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun kapariwisataan di Kota Sukabumi téh, diperlukeun ayana pangrojong ti sakumna staké holder, utamana para CĚO atawa léader ti sakumna pamangku kapentingan, hususna dina ngahangkeutkeun kapariwisataan di Kota Sukabumi. Lantaran kapariwisataan téh ngabogaan peran anu kacida pentingna dina pangwangunan paékonomian, sarta kamajuan jeung kasajahtraan masarakat. Salian ti éta, kapariwisataan téh bisa jadi bagian poko tina kabutuhan atawa gaya hirup masarakat.

Leave a Reply