DANA KALURAHAN DI KOTA SUKABUMI BARIS DIKUCURKEUN DINA BULAN MARET 2019

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kapala Bagian Tata Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi, Téjo Condro Nugroho, A.P., M.T. ngungkabkeun, Dana Kalurahan di Kota Sukabumi, pikeun tahap munggaran nurutkeun rarancang baris dikucurkeun dina bulan Maret 2019. Sedengkeun pikeun tahap kadua, nurutkeun rarancang baris dikucurkeun dina bulan Agustus 2019. Anapon gedéna éta dana téh, pikeun satiap kalurahan masing-masing kurang leuwih Rp. 352 juta.

Ku sabab kitu, pikeun ngarojong kalancaran dina ngalaksanakeun pangalolaan jeung panggunaan éta dana téh, Pamaréntah Kota Sukabumi dina danget ieu keur museur nyiapkeun SDM (Sumber Daya Manusa) Pangelola Anggaran Dana Kalurahan, diantarana ku cara nyalagarakeun Binték (Bingbingan Téknis), pikeun para Kawasa Pangguna Anggaran, Pangguna Anggaran jeung Bendahara Pangaluaran di satiap kalurahan jeung kacamatan sa Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana, malar éta dana téh bisa dikalola jeung digunakeun sacara hadé, luyu jeung hancengannana.

Kapala Bagian Tata Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi ngajelaskeun, pihakna nepi ka danget ieu masih nyekel padoman kana Permendagri (Peraturan Mentri Dalem Negri) RI Nomer 130 Taun 2018 ngeunaan Kagiatan Pangwangunan Sarana jeung Prasarana Kalurahan katut Pangbardayaan Masarakat di Kalurahan. Saterusna dijelaskeun, éta Permendagri téh ngatur dua substansi poko, nya éta Pangwangunan Sarana jeung Prasarana Kalurahan katut Pangbardayaan Masarakat di Kelurahan, sabagé padoman dina ngalaksanakeun pangalolaan jeung panggunaan anggaran anu sumberna tina dana kalurahan pikeun taun anggaran 2019.

Salian ti éta ogé dijelaskeun, pikeun ngaévaluasi kinerja kacamatan jeung kalurahan di Kota Sukabumi geus disiapkeun, supaya pangalolaan jeung panggunaan éta dana téh bisa ditalingakeun sacara hadé. Sabab nepi ka danget ieu, ampir sakumna Program Pamaréntah Puseur katut Pamaréntah Provinsi jeung Pamaréntah Kota ngamuara di kalurahan, sarta kudu bisa dirasakeun sacara langsung ku masarakat.

Kapala Bagian Tata Pamaréntahan Setda Kota Sukabumi ngaharepkeun, palaksanaan pangucuran katut pangalolaan jeung panggunaan éta dana téh bisa dilaksanakeun sacara hadé jeung lancar. Anu panustrungannana, Pangwangunan Sarana jeung Prasarana Kalurahan katut Pangbardayaan Masarakat di Kalurahan hususna di Kota Sukabumi, bisa dilaksanakeun sacara hadé jeung lancar, luyu jeung anu diharepkeun ku sakumna pihak, boh pamaréntah boh masarakat.

Leave a Reply