PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI TEU NGARÉKRUT PPPK

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi teu ngarékrut PPPK (Pagawé Pamaréntah Pajangjian Kerja), anu danget ieu pandaftarannana geus dibuka ku Pamaréntah Puseur ngaliwatan KemenPAN-RB (Kementrian Pandayagunaan Aparatur Nagara jeung Réformasi Birokrasi) RI, nya éta pikeun tahap munggaran ti tanggal 10 nepi ka tanggal 16 Fébruari 2019, jeung pikeun tahap kadua baris dilaksanakeun sanggeus Pamilu (Pamilihan Umum) Bareng Taun 2019.

Anapon nu jadi sabab musababna, numutkeun Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, lantaran lambatna béwara ngeunaan éta hal jeung can sadiana anggaran, anu panustrungannana Pamaréntah Kota Sukabumi teu ngarékrut éta pagawé. Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, béwara ngeunaan parékrutan éta pagawé téh kakara katarima ku Pamaréntah Kota Sukabumi dina bulan Januari 2019 katompérnakeun, anu ahirna Pamaréntah Kota Sukabumi teu sempet ngalaksanakan parancanaan jeung panyiapan parékrutan éta pagawé, lantaran waktuna mépéd pisan.

Salajuna dijelaskeuan, disagigireun ti lambatna béwara anu katarima, ogé anggaran pikeun éta pagawé téh dipasrahkeun ka Pamaréntah Daérah, sarta Pamaréntah Kota Sukabumi teu sempet ngarancanakeun jeung nyiapkeun anggaran pikeun éta paqgawé, sabab parancanaan jeung panyiapan anggaran téh teu bisa dicalagarakeun di tengah pajalanan anggaran anu keur dilaksanakeun.

Leuwih jauh Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, Pamaréntah Kota Sukabumi kamungkinan kakara arék ngarékrut éta pagawé téh dina taun hareup. Ku sabab kitu, parancanaan jeung panyiapan parékrutan éta pagawé téh kaasup parancanaan jeung panyiapan anggarannana, arék dirancanakeun jeung disiapkeun ti ayeuna. Maksud jeung tujuannana, supaya dna taun hareup Pamaréntah Kota Sukabumi bisa ngarékrut éta pagawé. Lantaran Pamaréntah Kota Sukabumi, nepi ka danget ieu téh masih ngarandapan kakurangan pagawé.

Sedengkeun upaya anu dilaksanakeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi hususna dina ngungkulan kakurangan pagawé téh, diantarana ku cara ngalaksanakeun éfisiénsi jeung modérnisasi, boh ngaliwatan alat boh ngaliwatan sistim, utamana anu bisa ngabantu kana kalancaran jeung kasuksésan kinerja Pamaréntah Kota Sukabumi.

Salian ti éta, Pamaréntah Kota Sukabumi ogé salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun kamampuh, pangweruh, wawasan jeung kaparigelan para pagawé di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi ka nu leuwih hadé deui, diantarana ngaliwatan rupa-rupa Diklat (Pendidikan jeung Palatihan) katut Binték (Bingbingan Téknis) dina sagala rupa widang, pikeun ngarojong kalancaran jeung kasuksésan tugas, luyu jeung Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) katut widang masing-masing.

Leave a Reply