PARA PATUGAS PARKIR BARIS DIILUBIUNGKEUN JADI PAMILON BPJS KASÉHATAN JEUNG KATANAGAKERJAAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala UPT (Unit Palaksana Tugas) Parkir Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Rudi Hartono, S.Kom., pihakna baris usaha satékah polah mahatikeun jeung ngaronjatkeun kasajahtraan para Patugas Parkir di Kota Sukabumi, nya éta baris diilubiungkeun jadi pamilon BPJS (Badan Panyalagara Jaminan Sosial) Kaséhatan jeung Katanagakerjaan. Lantaran nepi ka danget ieu, para Patugas Parkir di Kota Sukabumi anu jumlahna ngahontal ratusan ieu téh, can diilubiungkeun jadi pamilon BPJS Kaséhatan jeung Katanagakerjaan.

Anapon maksud jeung tujuannana, pikeun méré jaminan kaséhatan jeung katanagakerjaan ka para Patugas Parkir di Kota Sukabumi. Salian ti éta, ogé pikeun mecut jeung ngahudangkeun sumanget para Patugas Parkir di Kota Sukabumi dina ngajalankeun peran, fungsi jeung tugasna. Saterusna dijelaskeun, rancana para Patugas Parkir di Kota Sukabumi baris diilubiungkeun jadi pamilon BPJS Kaséhatan jeung Katanagakerjaan téh, ngarupakeun gagasan jeung inisiatif Kapala UPT Parkir Dines Pahubungan Kota Sukabumi. Sedengkeun usaha pikeun ngalaksanakeun jeung ngawujudkeun éta rancana téh, pihakna geus ngusulkeun ka Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi.

Sabab pagawéan anu dijalankeun ku para Patugas Parkir téh ngandung resiko anu kacida gedéna, sarta perlu meunang jaminan kaséhatan jeung katanagakerjaan. Salian ti éta, peran para Patugas Parkir kana paningkatan PAD (Pandapatan Asli Daérah) Kota Sukabumi téh hususna tina Rétribusi Parkir kacida gedéna. Buktina dina taun 2018, PAD Kota Sukabumi tina Rétribusi Parkir téh ngahiontal Rp. 1,7 miliar. Sedengkeun pikeun taun 2019 ieu, PAD tina Rétribusi Parkir téh, pihakna nargétkeun gedéna Rp. 2,7 miliar. Ku sabab kitu, pihakna hayang milubiungkeun para Patugas Parkir di Kota Sukabumi jadi pamilon BPJS Kaséhatan jeung Katanagakerjaan.

Nyigeung jumlah Patugas Parkir di Kota Sukabumi danget ieu, nurutkeun Kapala UPT Parkir Dines Pahubungan Kota Sukabumi  anu kacatet ngahontal 300 urang, sarta kudu meunang panangtayungan ti pamaréntah. Sabagé sala sahiji contona, sawatara waktu ka tukang aya Patugas Parkir anu tilar dunya dina keur ngajalankeun gawé. Ku lantaran teu ngabogaan jaminan BPJS Katanagakerjaan, pihak UPT Parkir Dines Pahubungan Kota Sukabumi ngan ukur bisa méré santunan ala kadarna ka kulawarga éta Patugas Parkir. Tapi supama éta Patugas Parkir téh jadi pamilon BPJS Katanagakerjaan, bisa meunang santunan jaminan tilar dunya ti BPJS Katanagakerjaan. Sabab BPJS Katanagakerjaan téh méré jaminan hari tua, jaminan kacilakaan gawé, jaminan tilar dunya jeung jaminan pangsiun gawé.

Ku sabab kitu, Kapala UPT Parkir Dines Pahubungan Kota Sukabumi ngaharepkeun, rancana baris ngilubiungkeun para Patugas Parkir di Kota Sukabumi jadi pamilon BPJS Kaséhatan jeung Katanagakerjaan téh bisa disaluyuan ku Kapala Dines Pahubungan Kota Sukabumi jeung Pamaréntah Kota Sukabumi, malar éta rancana téh bisa sagancangna dilaksanakeun jeung ngawujud jadi kanyataan.

Leave a Reply