PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI GEUS NGALAKSANAKEUN UJI KOMPETÉNSI JPT PRATAMA

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi, geus ngalaksanakeun Uji Kompeténsi JPT (Jabatan Pingpinan Tinggi) Pratama, di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Ěta kagiatan anu lumangsung di Hotél Horison Sukabumi téh, dibuka sacara resmi ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi.

Dina kasempetan éta, Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, dilaksanakeunnana Uji Kompeténsi JPT Pratama téh, sabagé sala sahiji upaya pikeun ngawujudkeun anjuran Pamaréntah Puseur jeung Pamaréntah Provinsi Jawa Barat, dina ngalaksanakeun pametaan kompeténsi aparatur. Salian ti éta, ogé pikeun nyumponan kabutuhan Pamaréntah Kota Sukabumi, hususna dina ngaronjatkerun peran aparatur pamaréntah anu bener-bener dinamis. Lantaran teu bisa dipungkir, yén ékspéktasi masarakat dina danget ieu kacia luhurna, nya éta ngaharepkeun parobahan pangwangunan ti pamaréntah. Salajuna dijelaskeun, hasil tina kagiatan Uji Kompeténsi JPT Pratama téh, baris digunakeun jeung dijadikeun pametaan kompeténsi aparatur di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun ngajawab sacara gancang kana sagala rupa harepan jeung kahayang masarakat.

Wali Kota Sukabumi ngungkabkeun, JPT téh luyu jeung Paraturan Pamaréntah Nomer 11 Taun 2017 ngeunaan Manajemén PNS (Pagawé Nagri Sipil) diantarana nyebutkeun, yén JPT téh ngawengku ti JPT Utama, JPT Madya jeung JPT Pratama, anu fungsina mingpin jeung ngahudangkeun sumanget satiap PNS atawa ASN (Aparatur Sipil Nagara) di Instansi Pamaréntah. Saterusna diungkabkeun, JPT téh dieusi ti kalangan PNS atawa ASN anu nyumponan pasaratan. Ngan pikeun JPT Utama jeung JPT Madya tinangtu, nurutkeun éta Paraturan Pamaréntah téh bisa dieusi ti kalangan non PNS atawa ASN anu disaluyuan ku Persidén, kalayan pangeusiannana dilaksanakeun sacara nembrak jeung kompetitif, sarta ditetepkeun ku Kaputusan Persidén. Kacuali pikeun JPT Utama jeung JPT Madya dina widang rusiah nagara, patahanan, kaamanan, pangalolaan aparatur nagara, kasekertariatan nagara, pangalolaan sumber daya alam jeung bidang lainna anu ditetepkeun ku Persidén.

Anapon pasaratan pikeun diangkat jadi JPT Pratama téh, nya éta PNS atawa ASN anu ngabogaan kualifikasi atikan pang handapna Sarjana atawa Diploma IV, sarta kudu ngabogaan Kompeténsi Téknis, Kompeténsi Manajerial jeung Kompeténsi Sosial Kultural, luyu jeung standar kompeténsi jabatan anu ditetepkeun. Salajuna kudu ngabogaan pangalaman jabatan, hususna nu aya kaitannana jeung jabatan anu baris dicekel, sacara kumulatif sakurang-kurangna salila 5 taun. Lian ti éta, ogé kudu keur atawa pernah nyekel Jabatan Administrator atawa Jabatan Fungsional sakurang-kurangna salila 2 taun, katut kudu ngabogaan rékam jejak jabatan, integritas jeung moralitas anu hadé, umur paling kolot 56 taun, sarta kudu séhat jasmani jeung rohani.

Leave a Reply