RÉNSTRA PARANGKAT DAÉRAH NGARUPAKEUN DOKUMÉN PARANCANAAN PARANGKAT DAÉRAH

 

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Rénstra (Rencana Strategis) Parangkat Daérah ngarupakeun Dokumén Parancanaan Parangkat Daérah pikeun pariodeu 5 taun ka hareup. Ěta hal téh ditepikeun ku PLT (Palaksana Tugas) Sekertaris Daérah Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si., basa muka sacara resmi Binték (Bingbingan Téknis) Panyusunan Dokuméntasi Rénstra Parangkat Daérah di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, anu lumangsung salila 2 poé, di Hotél Maxoné Kota Sukabumi.

Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana éta Binték téh, supaya sasaran program jeung kagiatan pangwangunan hususna dina palaksanaan urusan pamaréntahan wajib jeung pilihan, luyu jeung Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) satiap Parangkat Daérah, anu disusun ngagunakeun padoman RPJMD (Rancana Pangwangunan Jangka Manengah Daérah) jeung sifatna indikatif.

PLT Sekertaris Daérah Kota Sukabumi ngaharepkeun, ngaliwatan ieu Binték téh, sakumna aparatur di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi ngabogaan komitmen ngawujudkeun visi jeung misi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi, nya éta ngawujudna Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra. Salian ti éta, ogé pikeun ngaronjatkeun komitmen dina nyusun Rénstra anu tepat waktu, tepat mutu jeung ngabogaan ajén anu hadé.

Sedengkeun Kapala Widang PSDM (Pangembangan Sumber Daya Manusa) BKPSDM (Badan Kapagawéan jeung Pangembangan Sumber Daya Manusa) Kota Sukabumi salaku Pupuhu Panata Calagara, Sulaéman, S.IP., M.Ak. ngajelaskeun, maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana ieu Binték téh, diantarana pikeun ngaronjatkeun kapasitas jeung kapabilitas aparatur di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, sarta pikeun nyaruakeun persépsi kana rupa-rupa aturan, hususna nu aya kaitannana jeung parancanaan pangwangunan, boh nasional boh daérah.

Salajuna pikeun nyumponan sakaligus ngalaksanakeun komitmen jeung nyaruakeun persépsi dina ngalaksanakeun sistim parancanaan pangwangunan daérah, antara Pamaréntah Kota Sukabumi, Parangkat Daérah jeung masarakat, sarta pikeun ngaronjatkeun kamampuhan téknis, wawasan jeung kaparigelan aparatur di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi, dina nyusun Dokumén Rénstra Parangkat Daérah.

Anapon jumlah pamilon anu miluan ieu Binték téh sagemblengna aya 40 urang, utusan ti satiap OPD (Organisasi Parangkat Daérah) sa Kota Sukabumi. Sedengkeun nu jadi nara sumber dina ieu Binték téh, nya éta Tanaga Ahli Ditjén (Diréktorat Jéndral) Bina Pangwangunan Daérah Kamentrian Dalem Negri RI, Rico Arya Prasestya, S.Ě., M.Si.

Leave a Reply