PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI BARIS NGAWANGUN DEUI PASAR LEMBURSITU JEUNG PASAR GUDANG

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sanggeus hasil ngawangun deui sakaligus ngaresmikeun Pasar jeung Puseur Kulinér Déwi Sartika anu saméméhna kawentar disebut Pasar Geledog sarta ngoméan Pasar Degung Kota Sukabumi/ Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Diskop UKM-PP (Dines Koprasi, Usaha Kecil Menengah, Padagangan jeung Paindustrian) Kota Sukabumi, dina taun 2019 ieu nurutkeun rarancang baris ngawangun deui Pasar Lembursitu jeung Pasar Gudang Kota Sukabumi.

Lantaran kaayaannna geus teu nyumponan jeung kumuh sarta teu bersih jeung teu séhat, boh pikeun nu baralanja boh pikeun para padagang. Anapon usaha pikeun ngarojong kalancaran dina ngawangun deui éta dua pasar téh, pihak Diskop UKM-PP Kota Sukabumi danget ieu keur nyiapkeun DĚD (Detail Ěngineering Design) pangwangunan éta dua pasar.

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi nandeskeun, maksud jeung tujuan baris diwangunna deui éta dua pasar téh, pikeun ngaronjatkeun palayanan, kaamanan, kaayeman jeung kabersihan ka nu baralanja jeung ka para padagang. Salian ti éta. Wali Kota Sukabumi ogé nandeskeun, pihakna nargétkeun kabéh pasar di Kota Sukabumi utamana anu wangunannana geus teu nyumponan jeung kumuh, baris diwangun deui sacara nungtut. Maksud jeung tujuannana, supaya kabéh pasar di Kota Sukabumi bisa hadé, aman, ayem, bersih jeung séhat, anu panustrungannana bisa ngarojatkeun jumlah anu balanja, sarta bisa ngadongkrak jeung ngaronjatkeun paékonomian di Kota Sukabumi.

Sedengkeun Kapala Diskop UKM-PP Kota Sukabumi, Drs. Ayép Supriatna, M.M. ngajelaskeun, Pasar Lembursitu jeung Pasar Gudang Kota Sukabumi téh, nurutkeun rarancang baris diwangun deui sarta maké konsép anu bersih jeung teu kumuh. Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun ngaronjatkeun palayanan jeung kaamanan sarta kaayeman ka masarakat, dina mangsa ngalaksanakeun transaksi jual beuli.

Nyigeung anggaran pikeun waragad ngawangun deui éta dua pasar téh, numutkeun Kapala Diskop UKM-PP Kota Sukabumi dikira-kira ngahontal 25 miliar rupia, nya éta pikeun Pasar Lembursitu dikira-kira ngahontal 10 miliar rupia, jeung pikeun Pasar Gudang dikira-kira antara 10 nepi ka 15 miliar rupia. Ku sabab kitu, pihakna dina danget ieu keur usaha satékah polah néangan anggaran pikeun ngawangun deui éta dua pasar, boh anggaran anu sumberna tina APBD (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Daérah) Kota Sukabumi boh tina APBD Provinsi Jawa Barat atawa tina APBN (Anggaran Pandapatan jeung Balanja Nagara) Pamaréntah Puseur.

Leave a Reply