BPBD KOTA SUKABUMI NGARONJATKEUN GERAKAN NGABERSIHAN WAHANGAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

BPBD (Badan Pananggulangan Bencana Daérah) Kota Sukabumi babarengan jeung masarakat, usaha satékah polah ngaronjatkeun gerakan mapay jeung ngabersihan wahangan di Kota Sukabumi, tina rupa-rupa jenis runtah. Maksud jeung tujuannana, nurutkeun Kapala Unsur Palaksana BPBD Kota Sukabumi, Drs. Asép Suhéndrawan, sabagé sala sahiji upaya ngajaga lingkungan jeung kabersihan wahangan di Kota Sukabumi tina rupa-rupa jenis runtah, pikeun nyegah jeung ngungkulan bencana caah.

Kapala Unsur Palaksana BPBD Kota Sukabumi ngajelaskeun, éta gerakan téh ngarupakeun bagian tina siaga bencana caah, sakaligus sabagé sala sahiji bentuk kasiagaan nyanghareupan bencana caah di Kota Sukabumi. Salian ti éta, ogé ngarupakeun bagian tina program Wali Kota Sukabumi, nya éta Gerakan Jumsih (Jumaah Bersih) di Kota Sukabumi. Saterusna dijelaskeun, éta gerakan téh geus dilaksanakeun ku BPBD Kota Sukabumi, babarengan jeung masarakat Kalurahan Kebonjati jeung Kalurahan Cikolé Kacamatan Cikolé, cindekna di Wahangan Cilélés.

Hasilna cukup nyugemakeun jeung ngareueuskeun sakumna pihak, boh pamaréntah boh masarakat, lantaran tumpukan rupa-rupa jenis runtah nu aya di éta wahangan téh bisa diangkat jeung dibersihan. Leuwih jauh dijelaskeun, jerona éta wahangan téh ngadéétan, anu dibalukarkeun ku tumpukan rupa-rupa jenis runtah. Tah ku sabab kitu, dina mangsa turun hujan badag sawatara waktu ka tukang, cai éta wahangan téh mudag ka pamukiman masarakat.

Kapala Unsur Palaksana BPBD Kota Sukabumi ngaharepkeun, éta gerakan téh bisa jadi pecut jeung panghudang sumanget sakaligus ngaronjatkeun kasadaran masarakat dina ngajaga kabersihan lingkungan jeung wahangan, sarta teu miceun runtah sambarangan ka wahangan jeung susukan. Salajuna dijelaskeun, éta gerakan téh bisa dijadikeun sala sahiji upaya pikeun nyegah bencana caah di Kota Sukabumi.

Lian ti éta ogé dijelaskeun, dina ngalaksanakeun éta gerakan téh, pihakna salawasna ngalaksanakeun koordinasi jeung DLH (Dines Lingkungan Hidup) Kota Sukabumi katut DPU-PRP-KPP (Dines Pekerjaan Umum, Panataan Rohang, Paimahan, Kawasan Pamukiman jeung Patanahan) Kota Sukabumi, supaya hasilna optimal jeung tepat sasaran. Saterusna dijelaskeun, éta gerakan téh arék salawasna dilaksanakeun di sajumlah titik wahangan lianna di Kota Sukabumi, utamana nu ngarandapan ngadéétan akibat réana tumpukan rupa-rupa jenis runtah.

Nyigeung kajadian bencana di Kota Sukabumi hususna dina pariodeu bulan Januari 2019, sakumaha anu diungkabkeun ku Kapala Unsur Palaksana BPBD Kota Sukabumi ngahontal 36 kali kajadian bencana. Tina jumlah éta kajadian bencana téh, sabagian gedé nya éta mangrupa bencana caah jeung urug. Salajuna diungkabkeun, saupama dibandingkeun jeung pariodeu bulan Januari 2018, kajadian bencana di Kota Sukabumi dina bulan Januari 2019 téh ngarandapan paningkatan anu kacida luhurna. Sabab kajadian bencana dina bulan Januari 2018 nu geus kaliwat mah, jumlahna ngan ukur 6 kali kajadian bencana.

Leave a Reply