AYANA KOPRASI TÉH KACIDA PENTINGNA

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Ayana koprasi téh kacida pentingna, lantaran dina mangsa nu bakal datang baris jadi panggerak ékonomi anu tanggoh. Ku lantaran kitu, ayana kawijakan atawa aturan jeung undang-undang pamaréntah anu ngatur ngeunaan kahirupan koprasi téh kacida pentingna. Hal éta téh ditepikeun ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., dina biantara sakaligus muka sacara resmi Sosialisasi Paraturan jeung Paundang-Undangan Pakoprasian, di Hotél Maxoné Kota Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, Deputi Widang Kalembagaan Kamentrian KUKM (Koprasi, Usaha Kecil jeung Manengah) RI, Rully Indrawan.

Salajuna ditandeskeun, Pamaréntah ngaliwatan Kamentrian KUKM  RI, dina danget ieu keur daria jeung ngahangkeutkeun ngalaksanakeun panalingaan jeung pangbinaan ka sakumna koprasi. Maksud jeung tujuanna, pikeun medalkeun koprasi anu leuwih ngabogaan ajén, sakaligus ngajadikeun koprasi sabagé soko guru paékonomian Indonésia. Lian ti éta ogé ditandeskeun, Kota Sukabumi nargétkeun jadi Kota Koprasi. Ku kituna, Pamaréntah Kota Sukabumi baris salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun jeung ngamekarkeun koprasi nu aya, sakaligus ngadorong pangbentukan koprasi anyar anu ngabogaan basis UMKM (Usaha Mikro Kecil jeung Manengah), diantarana ngabentuk Sukabumi Mart sabagé Koprasi Pakumpulan UMKM.

Wakil Wali Kota Sukabumi ngungkabkeun, sanggeus réa waralaba anu muncul, teu saeutik usaha leutik anu bangkrut. Ku sabab kitu, ku dibentukna Koprasi Sukabumi Mart téh, kabéh usaha leutik anu bangkrut di Kota Sukabumi bisa dihirupkeun deui, sakaligus dironjatkeun jeung dimekarkeun. Disagigireun ti éta ogé diungkabkeun, masarakat dina danget ieu kurang katarik ku koprasi, tapi leuwih katarik ku badan usaha saperti CV, PT jeung PD, lantaran kurang paham jeung ngarti kana ngeunan koprasi. Padahal badan usaha anu cocog pikeun masarakat Indonésia mah nya éta koprasi. Lian ti éta, ogé masih réa séktor usaha koprasi anu can kagali sacara optimal, pikeun dironjatkeun jeung dimekarkeun.

Saterusna Wakil Wali Kota Sukabumi ngajéntrékeun, pikeun ngawujudkeun Kota Sukabumi jadi Kota Koprasi téh, Pamaréntah Kota Sukabumi jeung OPD (Organisasi Parangkat Daérah) katut instansi jeung lembaga nu aya tumalina di Kota Sukabumi, baris salawasna ngalaksanakeun koordinasi jeung Pamaréntah Puseur ngaliwatan Kamentrian KUKM RI katut Pamaréntah Provinsi Jawa Barat. Salian ti éta, ogé moal bosen-bosen ngabubarkeun koprasi anu teu ngabogaan anggota jeung kagiatan usaha, kaasup koprasi anu ngan ukur ngandelkeun dana ti pamaréntah wungkul.

Leave a Reply