PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI BARIS NGALÉLANG 5 JPT PRATAMA

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi baris ngalélang 5 JPT (Jabatan Pingpinan Tinggi) Pratama di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi anu kosong, ngaliwatan seléksi sacara nembrak. Anapon ka 5 éta JPT téh, ngawengku Sekertaris Daérah, Asisten Paékonomian jeung Pangwangunan, Kapala Disdalduk, KB, P3A jeung PM (Dines Pangadalian Padumuk, Kulawarga Berencana, Pangbardayaan Perempuan, Palindungan Anak jeung Pangbardayaan Masarakat), sarta Kapala Dines Sosial jeung Kapala Dines Tanaga Kerja.

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi ngajelaskeun, dilaksanakeunnana éta seléksi téh, pikeun ngeusi ka 5 JPT anu kosong. Sedengkeun seléksi pikeun ngeusi Jabatan Sekertaris Daérah, diiluan ku para Pajabat Ěsélon 2 di lingkungan Pamaréntah Kota Sukabumi. Salajuna ditandeskeun, para pajabat anu baris ngeusi ka 5 éta JPT téh, kudu profésional sarta kudu ngabogaan dédikasi jeung kompeténsi anu beunang diandelkeun, luyu jeung Tupoksi (Tugas Poko jeung Fungsi) ka 5 éta JPT.

Lian ti éta ogé ditandeskeun, dina palaksanaan éta seléksi téh, taya unsur népotismeu atawa titip-titipan, sarta dilaksanakeun sacara nembrak. Disagigireun ti éta, dina ngalaksanakeun éta seléksi téh, Wali Kota Sukabumi meredih bantuan sarta kailubiungan Gubernur Jawa Barat. Maksud jeung tujuannana, supaya palaksanaan éta seléksi téh bener-bener objéktif.

Sedengkeun Sekertaris BKPSDM (Badan Kapagawéan jeung Pangembangan Sumber Daya Manusa) Kota Sukabumi, Drs. Adé Suhérman, M.Si. ngajelaskeun, pandaftaran seléksi pikeun ngeusi ka 5 éta JPT téh geus dibuka, cindekna ti tanggal 16 Fébruari 2019 sarta baris ditutup dina tanggal 4 Maret 2019.

Anapon pikeun tahapan seléksina, nya éta pandaftaran jeung panarimaan berkas, seléksi administrasi jeung pangumuman hasil seléksi administrasi, diteruskeun seléksi kompeténsi jeung seléksi panulisan makalah, sarta pangumuman hasil seléksi kompeténsi jeung panulisan makalah, diteruskeun wawancara jeung panalusuran rékam jejak, sarta pangumuman hasil seléksi ahir.

Saterusna pasaratan pikeun para calon pamilon seléksi ka 5 éta JPT téh, dibagi 2 jenis, nya éta pasaratan umum jeung persaratan husus. Sekertaris BKPSDM Kota Sukabumi ngaharepkeun, sakumna tahapan palaksanaan seléksi ka 5 éta JPT téh, bisa réngsé dina bulan April 2019 nu bakal datang.

Leave a Reply