SATIAP KANDARAAN ANU DIPARKIR SAMBARANGAN BARIS DITINDAK TEGAS

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Kapala Widang LLA (Lalu Lintas jeung Angkutan) Dines Pahubungan Kota Sukabumi, H.R. Imran Whardhani, A.Md.LLAJ., S.IP., M.Si., satiap kandaraan anu diparkir sambarangan di trotoar atawa badan jalan nu asup kana kawasan zona pantrangan parkir di Kota Sukbumi, baris ditindak tegas jeung ditibanan sangsi sarta baris didérék.

Baris dilaksanakeunnana éta tindakan tegas téh, luyu jeung Perda (Peraturan Daérah) Kota Sukabumi Nomer 5 Taun 2018 ngeunaan Panyalagaraan Pahubungan, anu dijerona ogé ngatur ngeunaan panartiban jeung panindakan ka satiap kandaraan anu diparkir sambarangan.

Salajuna ditandeskeun, pikeun ngalaksanakeun panartiban jeung panindakan ka satiap kandaraan anu diparkir sambarangan téh, dina danget ieu pihakna keur nyusun rancana palaksanaan oprasi gabungan, anu patugasna ti rupa-rupa instansi, nya éta ti Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Satlantas (Satuan Lalu Lintas) Polres Sukabumi Kota, jeung Dines Sat Pol PP Pol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) Kota Sukabumi.

Anapon jalur jalan anu baris dijadikeun sasaran palaksanaan oprasi gabungan téh, nya éta sapanjang Jalan A. Yani jeung Jalan Ir. H. Juanda Kota Sukabumi. Lantaran satutas ditetepkeun pantrangan parkir di dua jalur éta jalan téh, dumasar kana hasil panalingaan jeung paniténan pihak Dines Pahubungan Kota Sukabumi, nepi ka danget ieu masih kénéh réa kandaraan anu diparkir di dua jalur éta jalan.

Salian ti éta ogé ditandeskeun, baris dilaksanakeunnana panartiban jeung panindakan ka satiap kandaraan anu diparkir di dua jalur éta  jalan téh, sabagé sala sahiji upaya pikeun méré sakaligus ngaronjatkeun palayanan jeung kaayeman ka masarakat hususna anu laleumpang, ogé pikeun ngarojong kalancaran patali marga di dua jalur éta jalan.

Sedengkeun Kapala UPT (Unit Palaksana Téknis) Parkir Dines Pahubungan Kota Sukabumi, Rudi Hartono, S.Kom. ngajelaskeun, diterbitkeunnana Perda Kota Sukabumi Nomer 5 Taun 2018 ngeunaan Panyalagaraan Pahubungan téh, diantarana pikeun numuwuhkeun jerung ngaronjatkeun kasadaran masarakat dina ngalaksanakaeun patali marga jeung markir kandaraannana. Disagigireun ti éta, ogé pikeun ngaronjatkeun PAD (Pandapatan Asli Daérah) Kota Sukabumi tina séktor parkir kandaraan. Lantaran satiap kandaraan baris diparkir di tempatna.

Leave a Reply