PARA KADER POSYANDU MAMPUH NGAHANGKEUTKEUN PANGWANGUNAN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Para Kader Posyandu mampuh ngahangkeutkeun pangwangunan, hususna dina widang kaséhatan, luyu jeung Tupoksi (Tugas Poko katut Fungsina), nya éta ngungkulan 5 widang kaséhatan, anu ngawengku KB (Kulawarga Berencana), Imunisasi, Gizi, Panyegahan Diaré katut KIA (Kaséhatan Ibu jeung Anak), malah ayeuna baris dititipkan abaté, dina nyegah panyakit Deman Berdarah. Hal éta téh ditepikeun ku Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, dina acara Pangbinaan jeung Palatihan Kader Posyandu sa Kacamatan Cikolé, cindekna di Rohangan Pasamoan Kantor Kacamatan Cikolé.

Salajuna dijelaskeun, luyu jeung kamekaran, Posyandu baris dirévitalisasi, supaya Tupoksina teu ngungkulan 5 widang kaséhatan wungkul, tapi ogé ngaronjatkeun kasajahtraan kader jeung anggota Posyandu. Disagigireun ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé ngahaturkeun nuhun ka sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) sarta instansi jeung lembaga nu aya kaitannana, lantaran Kota Sukabumi geus ngabogaan 2 Posyandu Rumaja, nya éta di Kalurahan Subangjaya jeung Kalurahan Cisarua Kacamatan Cikolé. Salian ti éta ogé dijelaskeun, ditengah-tengah teu padulina sabagian nonoman ka Posyandu, ku ayana Posyandu Rumaja téh diharepkeun bisa ngaronjatkeun pahatian jeung kapadulian nonoman ka Posyandu, sarta bisa ngaronjatkeun darajat kaséhatan nonoman.

Saterusna dijelaskeun, sakumna sarana jeung prasarana Posyandu di Kota Sukabumi baris dilengkepan, sarta inséntif pikeun para Kader Posyandu sacara nungtut baris terus dironjatkeun. Ěta hal téh sabagé sala sahiji bentuk pahatian jeung layang pangajén pamaréntah ka para Kader Posyandu, supaya Posyandu ka hareupna bisa mingkin kuat, sarta kaséhatan masarakat bisa ngaronjat. Lantaran Posyandu téh ngarupakeun bagian pang hareupna dina pangwangunan kaséhatan.

Dina kasempetan éta, Wali Kota Sukabumi maparkeun rupa-rupa Program Pamaréntah Kota Sukabumi nu aya kaitannana jeung Posyandu, diantarana Homé Caré, Ambulance Sigap Haratis jeung Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi. Leuwih jauh dijelaskeun, Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi anu lokasi di Jalan Mulyasari Culdesac Nomer 7 RT 02 RW 04 Kalurahan Sukagalih, Kacamatan Sukajadi, Kota Bandung téh, pikeun para pasén jeung kulawarga pasén warga Kota Sukabumi anu keur tatamba atawa dirawat di Kota Bandung, sabagé tempat pikeun istirahat atawa meuting sacara haratis, anu pasaratannana nya éta masrahkeun poto copy KTP (Kartuh Tanda Padumuk) atawa KK (Kartuh Kulawarga) jeung Surat Katerangan Dokter, ka Patugas Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi atawa ka Pangurus Rumah Zakat Bandung.

Leave a Reply