WAKIL WALI KOTA SUKABUMI NGALEPAS KIRAB 1.500 URANG SISWA SETUKPA LEMDIKLAT POLRI SUKABUMI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., jadi Inspéktur Upacara sakaligus ngalepas sacara resmi kirab 1.500 urang siswa Setukpa (Sekolah Pembentukan Perwira) Lemdiklat (Lembaga Pendidikan jeung Pelatihan) Polri Sukabumi Angkatan Ka 48 Taun 2019, di Lapangan Merdéka Kota Sukabumi, anyar-anyar ieu. Dilaksanakeunnana éta kirab téh, sabagé sala sahiji runtuyan panarimaan masarakat Kota Sukabumi ka para siswa Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, sabagé warga Kota Sukabumi.

Dina biantarana Wakil Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, dilaksanakeunnana kagiatan panarimaan siswa Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi sabagé warga Kota Sukabumi téh, ngarupakeun tradisi anu lumangsung ti taun ka taun. Lantaran éta tradisi téh ngabogaan harti anu kacida penting dina ngajaga ajén-inajén budaya anu mekar di masarakat.

Salajuna dijelaskeun, éta kagiatan téh méré atikan ka para siswa Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, nya éta sabagé warga Kota Sukabumi ditungtut kudu bisa nyaluyukeun diri jeung kabiasaan katut adat istiadat daérah masing-masing jeung kabiasaan katut adat istiadat di Kota Sukabumi, utamana nu aya kaitannana jeung karagaman kasang tukang suku, agama jeung adat istiadat ti para siswa Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, anu yang ngarupakeun eunteung tina karagaman bangsa Indonésia, nya éta Bhinéka Tunggal Ika, anu ngabogaan harti nya éta béda-béda tapi tetep hiji.

Salian ti éta, Wakil Wali Kota Sukabumi kalayan asmana pribadi katut Kapala Daérah sarta pamaréntah jeung masarakat Kota Sukabumi, ngawilujengkeun sumping sarta ngabagéakeun kalayan kabungahan kana kahadiran para siswa Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi sakaligus ngaharepkeun, sangkan kahadiran éta para siswa Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi téh bisa ngaronjatkeun kana kasolidan pasatuan jeung kasatuan sarta kondusifitas wewengkon Kota Sukabumi, hususna dina usaha ngarojong sakaligus ngahontal visi jeung misi Kota Sukabumi, nya éta ngawujudna Kota Sukabumi anu religieus, ayem jeung sajahtra.

Ku kituna Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun ka para siswa Setukpa Lemdiklat Polri Sukabumi, sangkan bisa babarengan sacara harmonis jeung Pamaréntah Kota Sukabumi, sala sahijina ku cara ngajak sakumna anggota kulawargana pikeun datang ka Kota Sukabumi, boh pikeun wisata boh pikeun balanja kulinér katut nu séjénna di Kota Sukabumi.

Leave a Reply