WALI KOTA SUKABUMI NGUKUHKEUN PANGURUS PAGUYUBAN WARGA ASMI DI KOTA BATAM

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, ngukuhkeun Pangurus Paguyuban Warga Asmi (Asal Sukabumi) di Kota Batam Provinsi Kapulowan Riow Pariodeu Taun 2019-2022, dina Déklarasi jeung Pangukuhan Pangurus Paguyuban Waga Asmi di Kota Batam, cindekna di Grand I Hotél Batam, sawatara poé kaliwat. Anapon prosési Déklarasi jeung Pangukuhan Pangurus Paguyuban éta Waga Asmi téh, dimimitian ku Pamacaan Surat Kaputusan ngeunaan Pangbentukan Kapengurusan Paguyuban Warga Asmi Batam, sarta dumasar kana catatan saheulaanan, yén Warga Asal Sukabumi nu aya di Batam téh jumlahna ngahontal sarébu urang tina 500 KK (Kapala Kulawarga).

Dina biantarana Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun ngarasa senang jeung reueus, sakaligus ngawilujengkeun salamet ku dibentuk jeung dikukuhkeunnana Pangurus Paguyuban Warga Asmi di Kota Batam sakaligus ngaharepkeun, sangkan warga Asmi ieu téh bisa mintonkeun anu hadé sarta jadi conto pikeun rupa-rupa paguyuban warga lianna. Salajuna diharepkeun, sakumna warga Sukabumi nu aya di Batam, sangkan salawasna ngajaga ciri has budaya Sukabumi atawa budaya Sunda, saperti ku salawasna imut jeung sopan sarta ramah ka satiap jalma.

Disagigireun ti éta ogé dijelaskeun, Paguyuban Warga Asmi ieu téh bagerak dina widang sosial kamasarakatan, sarta pikeun nguatan Warga Asal Sukabumi nu aya di pangumbaraan hususna di Batam. Lantaran di pangumbaraan téh réa suka jeung duka anu dirandapan ku Warga Asal Sukabumi.

Ku sabab kitu Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku dibentukna Paguyuban Warga Asmi ieu téh, bisa nguatan ka Warga Asal Sukabumi sarta bisa mingkin dikenal di daérah lain hususna di Batam. Wali Kota Sukabumi nandeskeun, éta usaha téh ngarupakeun sala sahiji bagian tina program Pamaréntah Kota Sukabumi, nya éta program little Sukabumi city.

Leuwih jauh Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, éta program téh bisa dicanangkeun di kota-kota gedé lianna, sarta di Kota Batam ngarupakeun anu munggaran, kalayan ka hareupna aya étalaseu pikeun Sukabumi, keur ngawanohkeun rupa-rupa produk daérah Sukabumi, ti mimiti kabudayaan, karajinan jeung kulinér nepi ka rupa-rupa karya warga Sukabumi lianna. Saterusna diharepkeun, Sukabumi bisa gawé bareng sacara inténs jeung Kota Batam, sarta pikeun ka hareupna bisa gawé bareng dina widang seni jeung budaya katut dina widang-widang lianna.

Leave a Reply