GAWÉ BARENG DAÉRAH JEUNG PIHAK KATILU BISA DITALINGAKEUN SACARA ONLINE

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kapala Bagian Paékonomian, Pangwangunan jeung Kerjasama Daérah Setda Kota Sukabumi, Rahmat Sukandar, S.Si., M.T., M.Sc. nandeskeun, Gawé Bareng Daérah antara Pamaréntah Kota Sukabumi jeung pihak katilu, dina waktu anu moal lila deui bisa ditalingakeun jeung dimonitor sacara online, ngagunakeun aplikasi. Maksud jeung tujuannana, salian ti pikeun ngagampangkeun jeung ngagancangkeun dina ngalaksanakeun panalingaan, ogé pikeun ngaronjatkeun palayanan ka masarakat, hususna dina ngamangpaatkeun téknologi jeung informatika.

Salajuna ditandeskeun, éta aplikasi téh ka hareupna baris terus dironjatkeun jeung dimekarkeun, pikeun ngaronjatkerun jeung ngagampangkeun palayanan ka masarakat. Ěta aplikasi téh, danget ieu ngan ukur tinggal nyampurnakeun, sarta saupama geus réngsé, anu munggaran bisa dilaksanakeun téh nya éta sistim monitoring gawé bareng daérah. Lian ti éta ogé ditandeskeun, sanggeus sistim monitoring gawé bareng daérah bisa ditalingakeun sacara online, ka hareupna baris dironjatkeun jeung dimekarkeun, supaya sakumna poténsi gawé bareng daérah jeung pihak katilu bisa dimonitor sacara online.

Ku sabab kitu, Kapala Bagian Paékonomian, Pangwangunan jeung Kerjasama Daérah Setda Kota Sukabumi ngaharepkeun, éta aplikasi téh bisa kaintegrasi jeung sakumna pihak, hususna jeung sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) sarta instansi jeung lembaga nu aya tumalina, supaya sakumna poténsi jeung prosedur pandaptaran gawé bareng daérah di Kota Sukabumi bisa dilaksanakeun sacara online. Saterusna Kapala Bagian Paékonomian, Pangwangunan jeung Kerjasama Daérah Setda Kota Sukabumi ngajelaskeun, sagala rupa usaha jeung inovasi ku cara ngagunakeun jeung ngamangpaatkeun téknologi jeung informatika téh, dilaksanakeun pikeun ngaronjatkeun sakaligus ngagampangkeun jeung ngagancangkeun palayanan ka masarakat. Lantaran pamaréntah salawasna ditungtut pikeun terus ngaronjatkeun sakaligus ngagampangkeun jeung ngagancangkeun palayanan ka masarakat, kaasup poténsi gawé bareng daérah, supaya bisa gampang jeung gancang diaksés ku masarakat.

Nyigeung gawé bareng daérah anu geus diuntun ku Pamaréntah Kota Sukabumi anyar-anyar ieu, sakumaha anu diungkabkeun ku Kapala Bagian Paékonomian, Pangwangunan jeung Kerjasama Daérah Setda Kota Sukabumi, nya éta jeung Pamaréntah Kabupatén Sukabumi, hususna dina ngaronjatkeun palayanan dasar publik, anu ngawengku ti atikan, kaséhatan, pekerjaan umum, panataan rohang, paimahan rahayat jeung kawasan pamukiman, sarta katengtreman jeung katartiban umum. Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana éta gawé bareng téh, lantaran Pamaréntah Kota Sukabumi jeung Pamaréntah Kabupatén Sukabumi hayang ngaronjatkeun kasaluyuan sarta kasapahaman jeung kolaborasi, pikeun nyiptakeun Kota Sukabumi jeung Kabupatén Sukabumi leuwih mandiri jeung leuwih kuat dina sagala rupa widang.

Leave a Reply