SAKABĔH TEMPAT PABALAJAAN TEU MEUNANG NGAGUNAKEUN DEUI KANTONG PALASTIK

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kapala DLH (Dines Lingkungan Hidup) Kota Sukabumi, Drs. Adil Budiman, M.Si. nandeskeun, sakabĕh Tempat Pabalajaan di Kota Sukabumi, ti mimiti taun 2020 nu bakal datang, teu meunang ngagunakeun deui kantong palastik. Ĕta aturan tĕh baris diterapkeun saggeus diterbitkeun Perwal (Peraturan Wali Kota) Sukabumi, ngeunaan Pangurangan Runtah Plastik di Kota Sukabumi.

Saterusna ditandeskeun, ĕta Perwal tĕh dina danget ieu keur digodog ku Pamarĕntah Kota Sukabumi. Salian ti ĕta, dina tĕh Perwal tĕh dibahas ogĕ ngeunaan pantrangan panggunaan kantong palastik di sakabĕh Tempat Pabalajaan di Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana, nya ĕta pikeun ngurangan runtah palastik di Kota Sukabumi.

Ku lantaran kitu, ti mimiti taun 2020 nu bakal dating, satiap masarakat anu rĕk balanja di Kota Sukabumi kudu mawa kantong sorangan, atawa bisa waĕ pihak Tempat Pabalajaan di Kota Sukabumi nyadiakeun kantong alternatif salian ti kantong palastik. Disagigireun ti ĕta, pangolahan runtah ogĕ kudu dimimitian tina sumberna, nya ĕta di satiap rumah tangga.

Ku kituna, pihak DLH Kota Sukabumi baris ngalaksanakeun sosialisasi jeung panyuluhan ka sakumnna lapisan masarakat Kota Sukabumi, ngeunaan pangolahan runtah. Sabab anu pang ĕfĕktifna dina ngalaksanakeun pangolahan runtah tĕh tina sumberna, nya ĕta di satiap rumah tangga.

Salajuna Kapala DLH Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi, sangkan ngaronjatkeun kasadaran jeung pahatian sarta kapadulian dina ngalaksanakeun pangolahan runtah di rumah tanggana masing-masing. Sabab volumeu runtah di Kota Sukabumi, anu pang rĕana nya ĕta runtah rumah tangga.

Anapon usaha anu kudu dilaksanakeun ku satiap rumah tangga dina ngalaksanakeun pangolahan runtah tĕh, nya ĕta ku cara milih runtah organik jeung runtah anorganik, pikeun didaur ulang jadi barang anu haregaan, saperti kompos atawa pupuk organik jeung rupa-rupa barang karajinan anu ngabogaan ajĕn ĕkonomis.

Disagigireun ti ĕta ogĕ dijelaskeun, salian ngalaksanakeun pangolahan runtah tina sumberna, pihak DLH Kota Sukabumi ogĕ ngainpirasi program Jumsih (Jumah Bersih) ka sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi, anu geus dilaksanakeun di satiap SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daĕrah) di lingkungan Pamarĕntah Kota Sukabumi.

Leave a Reply