KAPALA DISKOMINFO KOTA SUKABUMI KAPETO JADI SEKJÉN ASOSIASI LPPL RADIO JEUNG TÉLÉVISI NASIONAL

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Kapala Diskominfo (Dines Komunikasi jeung Informatika) Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Drs. H. Gabril Majid Sukarman, M.Pd., kapeto sacara aklamasi jadi Sekjén (Sekretaris Jéndral) Asosiasi LPPL (Lembaga Panyiaran Publik Lokal) Radio jeung Télévisi Nasional, marengan Kapala Diskominfo Kabupatén Banyuasin Provinsi Sumatra Selatan, Ěrwin Ibrahim, S.T., M.M., M.B.A., sabagé Ketua Umum Asosiasi LPPL Radio jeung Télévisi Nasional, dina acara FGD (Focus Group Discussion) jeung Rakornas (Rapat Koordinasi Nasional) Ka 2 LPPL Radio jeung Télévisi Nasional Taun 2019, di Bést Wéstern Hotél Jakarta.

Kapala Diskominfo Kabupatén Banyuasin ngajelaskeun, Kapangurusan LPPL Radio jeung Télévisi Nasional nu anyar dibentuk jeung diistrénan dina tanggal 9 Oktober 2018, aya kakosongan jabatan Sekjén LPPL alatan ngundurkan diri, sarta perlu ngalaksanakeun koordinasi jeung satiap wewengkon sakaligus nyalagarakeun Rakornas Ka 2 sakaligus milih Sekjén LPPL.

Anapon Calon Sekjén LPPL téh réana 2 urang, nya éta Doktor H. Muhtarom, M,M. ti Tanggerang,  jeung Nopran, S.Pd., M.Si. ti Banyuasin, hasil Rakornas LPPL munggaran, anu diiluan ku 160 leuwih pawakilan Provinsi, Kabupatén jeung Kota sa Indonésia. Ngan ku lantaran kadua éta calon téh teu bisa hadir, nya muncul dua urang calon anyar, nya éta Drs. H. Gabril Majid Sukarman, M.Pd. ti Kota Sukabumi, jeung Farid Sofian ti Kalimantan Selatan.

Para pamilon sapadegan pikeun ngalaksanakeun pamilihan Sekjén LPPL sacara aklamasi, sarta meredih ka kadua éta calon pikeun ngalaksanakeun diskusi sakaligus meredih ka Ketua Umum Asosiasi LPPL Radio jeung Télévisi Nasional, pikeun nyokot kaputusan milih sala saurang calon ti éta dua calon, pikeun dijadikeun Sekjén LPPL.

Sanggeus ngareungeukeun diskusi ti para pamilon jeung ti kadua éta calon, Ketua Umum Asosiasi LPPL Radio jeung Télévisi Nasional mutuskeun milih Drs. H. Gabril Majid Sukarman, M.Pd., sabagé Sekjén Asosiasi LPPL Radio jeung Télévisi Nasional. Ketua Umum Asosiasi LPPL Radio jeung Télévisi Nasional ngaharepkeun, hasil FGD jeung Rakornas Ka 2 LPPL Radio jeung Télévisi Nasional Taun 2019 téh, bisa ngahudangkeun Asosiasi LPPL Radio jeung Télévisi sa Indonésia.

Leave a Reply