PANGWANGUNAN PASAR TRADISIONAL SEMI MODÉREN KOTA SUKABUMI SANGKAN DIHANGKEUTKEUN

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi meredih, pangwangunan Pasar Tradisional Semi Modéren Kota Sukabumi anu lokasina dina urut wangunan Pasar Pelita Kota Sukabumi, sangkan dihangkeutkeun. Lantaran Pamaréntah Kota Sukabumi nargétkeun, pangwangunan éta pasar téh kudu réngsé dina triwulan ahir taun 2019. Salian ti éta, pagerakan pangembang dina ngahangkeutkeun pangwangunan éta pasar téh can maksimal.

Ku sabab kitu, Wali Kota Sukabumi moal bosen-bosen ngirim surat paringetan ka pihak pangembang, saupama can maksimal ngahangkeutkeun pangwangunan éta pasar. Disagigireun ti éta, Wali Kota Sukabumi ogé meredih ka sakumna lapisan masarakat jeung para padagang Pasar Pelita Kota Sukabumi, sangkan ilubiung ngawal jeung nalingkeun prosés palaksanaan proyék pangwangunan éta pasar.

Salajuna dijelaskeun, ayana Puseur Padagangan Pasar Tradisional Semi Modéren Kota Sukabumi téh kacida strategisna, sarta baris jadi pangdongkrak jeung panggerak paékonomian masarakat Kota Sukabumi. Lian ti éta ogé dijelaskeun, diwangunna éta pasar téh sabagé sala sahiji upaya Pamaréntah Kota Sukabumi, pikeun ngaronjatkeun kaamanan jeung kaayeman, boh pikeun para padagang boh pikeun masarakat anu baralanja ka éta pasar, sakaligus pikeun nata Puseur Dayeuh Sukabumi ka nu leuwih hadé deui, sarta leuwih tartib, leuwih ayem jeung leuwih asri. Sabab sakumna PKL (Padagang Kaki Lima) anu jualan di trotoar jeung bahu jalan di sabudeureun Pasar Pelita Kota Sukabumi téh, baris ditampung di Pasar Tradisional Semi Modéren Kota Sukabumi.

Disagigieun ti éta ogé dijelaskeun, pihakna baris salawasna usaha satékah polah ngaronjatkeun Kota Sukabumi ka nu leuwih hadé deui dina sagala widang, sarta rupa-rupa jangji pulitik anu ditepikeun dina mangsa kompanyeu nyalonkeun Wali Kota Sukabumi katut Wakil Wali Kota Sukabumi geus diwujudkeun kalayan lungsur-langsar taya halangan-harungan.

Diantarana Palayanan Homé Caré atawa Palayanan Kaséhatan jeung Ambulance Haratis Sigap (Siap jeung Ikhlas Antar Jemput Pasén) sarta Kilinik Soré, kaasup Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi, cindekna di Jalan Mulyasari Culdesac Nomer 7 RT 02 RW 04 Kalurahan Sukagalih, Kacamatan Sukajadi, Kota Bandung, anu dilengkepan ku hiji unit mobil ambulance husus, pikeun ngalayanan pasén jeung kulawarga pasén warga Kota Sukabumi, anu Istirahat atawa ngéndong di Rumah Singgah Pamaréntah Kota Sukabumi.

Leave a Reply