PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI BARIS NYALAGARAKEUN DEUI BURSA KERJA

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Dina raraga miéling jeung ngareuah-reuah Poé Jadi Ka 105 Kota Sukabumi anu titi mangsana tanggal 1 April 2019, Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Disnaker (Dines Tanaga Kerja) Kota Sukabumi, salila 2 poé nya éta dina tanggal 22 jeung 23 April 2019 nu bakal datang, baris nyalagarakeun deui bursa kerja atawa job fair, di Lapangan Merdéka Kota Sukabumi.

Anapon maksud jeung tujuannana, nya éta pikeun ngajambatan masarakat Kota Sukabumi jeung di sabudeureunnana nu néangan pagawéan jeung pausahaan, hususna nu geus ngalaksanakeun gawé bareng jeung Disnaker Kota Sukabumi, dina ngarékrut tanaga kerja di Kota Sukabumi jeung di sabudeureunnana. Disagigireun ti éta, ogé pikeun nyiptakeun kasempetan gawé, ngajambatan jeung nepungkeun masarakat nu néangan pagawéan jeung pausahaan atawa nu nyadiakeun lapangan pagawéan, sarta pikeun nyingkahan jeung nyegah ayana prakték pacaloan ka masarakat nu néangan pagawéan di Kota Sukabumi jeung di sabudeureunnana.

Kapala Séksi Panempatan Disnaker Kota Sukabumi, Mohamad Sini, S.IP., M.M. ngajelaskeun, dina panyalagaraan bursa kerja ieu téh, ditargétkan réana 4.500 lowongan pagawéan di puluhan pausahaan, boh ti jero boh ti luar Kota Sukabumi. Anapon pausahaan anu geus siap miluan bursa kerja téh, nepi ka danget ieu geus aya 30 pausahaan. Kapala Séksi Panempatan Disnaker Kota Sukabumi ngaharepkeun, ngaliwatan bursa kerja ieu téh, bisa ngarékrut tanaga kerja saréa-réana hususna ti Kota Sukabumi.

Nyigeung jumlah masarakat nu néangan pagawéan di Kota Sukabumi, nurutkeun Kapala Séksi Panempatan Disnaker Kota Sukabumi, dina satiap taunna salawasna ngarandapan panurunan. Ěta hal téh bisa ngawujud, lantaran ayana paningkatan paékonomian masarakat, sarta teu saeutik lulusan SMA, SMK jeung MA di Kota Sukabumi anu neruskeun atikannana ka Paguron Luhur.

Salian ti éta, ogé teu saeutik sakola hususna SMK jeung Paguron Luhur di Kota Sukabumi anu ngalakanakeun gawé bareng jeung dunya industri katut pausahaan, anu panustrungannana para lulusannana langsung dirékrut ku dunya industri jeung pausahaan. Ku sabab kitu, targét dina ngarékrut tanaga kerja di Kota Sukabumi téh, dina satiap taunna salawasna ngaliwatan targét anu ditetepkeun ku Pamaréntah Kota Sukabumi, nya éta réana 5.000 urang.

Sedengkeun upaya anu dilaksanakeun ku Disnaker Kota Sukabumi pikeun ngahontal éta targét téh, sakumaha anu dijelaskeun ku Kapala Séksi Panempatan Disnaker Kota Sukabumi, salian ti sacara rutin satiap taun ngalaksanakeun bursa kerja, ogé sacara rutin ngalaksanakeun rupa-rupa program jeung kagiatan, saperti Diklat (Pendidkan jeung Palatihan) sarta pangbinaan ka masarakat nu néangan pagawéan.

Salajuna Kapala Séksi Panempatan Disnaker Kota Sukabumi cumeluk ka sakumna masarakat nu néangan pagawéan di wewengkon Kota Sukabumi jeung di sabudeureunnana anu rék ngalamar jeung hayang meunang pagawéan, sangkan datang sakaligus milu kagiatan bursa kerja, nya éta dina tanggal 22 jeung 23 April 2019 nu bakal datang, di Lapangan Merdéka Kota Sukabumi.

Leave a Reply