PAMARÉNTAH KOTA SUKABUMI BARIS SALAWASNA MAHATIKEUN KAMEKARAN BUDAK

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Sakumaha anu ditandeskeun ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., Pamaréntah Kota Sukabumi baris salawasna usaha satékah polah mahatikeun kamekaran budak di Kota Sukabumi. Sala sahijina ku cara ngabentuk karakter budak anu hadé, supaya jadi generasi anu unggul dina mangsa nu bakal datang.

Panandesan Wakil Wali Kota Sukabumi éta téh, ditepikeun basa ngadongdon sakaligus niténan Lomba Ngawarnaan jeung Ngagambar Kréasi Anak Negri, anu dilaksanakeun di GOR (Gelanggang Olah Raga) Suryakencana Kota Sukabumi, dina raraga mapag jeung ngareuah-reuah Poé Jadi Ka 105 Kota Sukabumi, anu titi mangsana tanggal 1 April 2019. Ěta lomba anu dicalagarakeun ku Harian Radar Sukabumi sarta diiluan ku 500 budak téh, dibuka sacara resmi ku PLT (Palaksana Tugas) Sekda (Sekertaris Daérah) Kota Sukabumi, Drs. H. Saléh Makbullah, M.Si.

Salian ti éta, Wakil Wali Kota Sukabumi ogé nandeskeun, ieu lomba téh jadi ajang éksprési jeung kréasi barudak, luyu jeung karakterna, sarta pikeun ngalaksanakeun sosialisasi jeung batur-baturna. Ku sabab kitu, Pamaréntah Kota Sukabumi kacida ngabagéakeun jeung ngarojong pisan ku dilaksanakeunnana ieu lomba téh. Lantaran ngaliwatan ieu lomba téh, bisa ngadéfinisikeun gambar anu bisa jadi eunteung karakter satiap budak. Disagigireun ti éta, barudak ogé bisa diajar bari ulin, sarta bisa ngamekarkeun poténsi jeung bakatna.

Salajuna ditandeskeun, dina jangka waktu 20 taun ka hareup, Kota Sukabumi bisa ngabogaan SDM (Sumber Daya Manusa) anu luar biasa, hususna dina widang ngagambar. Sabab ngaliwatan gambar jeung corétan téh bisa ngagambarkeun kapribadian diri saurang jalma, sok sanajan ngagambar jeung ngawarnaan téh ngan ukur aya dina seni.

Sedengkeun General Manajer Radar Sukabumi, Abdul Somad ngajelaskeun, dilaksanakeunnana kagiatan ieu lomba téh sabagé ajang pikeun ngasah imajinasi budak sabagé calon pamingpin jeung panerus bangsa. Sabab para pamingpin besar, salawasna ngabogaan imajinasi anu kuat jeung hadé. Ku lantaran kitu, Harian Radar Sukabumi ilubiung ngabentuk daya imajinasi para generasi panerus bangsa, ku cara nyalagarakeun kagiatan Lomba Ngawarnaan jeung Ngagambar Kréasi Anak Negri.

Salian ti éta, General Manajer Radar Sukabumi ngahaturkeun nuhun ka sakumna pihak anu geus ngarojong jeung ngabantu, boh ku mangrupa moril boh ku mangrupa materil, anu pamustungannana ieu kagiatan Lomba Ngawarnaan jeung Ngagambar téh bisa lumangsung kalayan hadé jeung lancar.

Leave a Reply