USAHA SATÉKAH POLAH NYIPTAKEUN WIRA USAHA NGORA ANYAR

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Pamaréntah Kota Sukabumi ngaliwatan Diskop UKM-PP (Dines Koprasi, Usaha Kecil Manengah, Padagangan jeung Paindustrian) Kota Sukabumi katut Sukabumi Kécé (Kalurahan Ěntrepreneurship Cénter), usaha satékah polah nyiptakeun wira usaha ngora anyar, nuju Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra. Ěta hal téh ditepikeun ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., dina biantara basa muka sacara resmi Palatihan Calon Wira Usaha Anyar di Kota Sukabumi, anu dicalagarakeun ku Sukabumi Kécé, di Hotél Horison Kota Sukabumi, anyar-anyar ieu.

Salajuna dijelaskeun, sala sahiji indikator pangwangunan nya éta tumuwuhna ékonomi, sarta turunna angka jalma anu ngaligeuh jeung ayana atawa sadiana lapangan gawé. Anapon tumuwuhna ékonomi téh, ditandaan ku ngaronjatna kagiatan ékonomi masarakat, anu ngabogaan pangaruh kana ngaronjatna pandapatan daérah, nuju kondisi paékonomian anu leuwih hadé. Lian ti éta ogé dijelaskeun, masalah jalma anu ngaligeuh jeung panyadiaan lapangan gawé téh, ngarupakeun sala sahiji tanggung jawab pamaréntah katut sakumna pamangku kapentingan.

Ku sabab kitu, Wakil Wali Kota Sukabumi nyaritakeun kacida ngabagéakeunnana ku dilaksanakeunnana ieu palatihan téh. Sabab bisa nyiptakeun lapangan gawé anyar, nuju Kota Sukabumi sajahtra jeung maju, anu dipuseurkeun kana séktor padagangan, ékonomi kréatif jeung pariwisata, ngamangpaatkeun kamitraan jeung dunya usaha, dunya atikan katut daérah di sabudeureunnana.

Disagigireun ti éta, Wakil Wali Kota Sukabumi ogé ngaharepkeun, ngaliwatan palatihan kawira-usahaan ieu bisa ngabentuk mindsét bisnis, sakaligus nguatan méntal jeung karakter para calon wira usaha ngora di Kota Sukabumi, sarta mekelan élmu pangaweruh bisnis, pangampingan jeung magang, anu pamustungannana bisa numuwuhkeun para palaku usaha ngora anyar anu tanggoh jeung mandiri.

Saterusna dijelaskeun, Program Sukabumi Kécé téh, dina saban taunna ditargétkeun bisa nyiptakeun jeung nyitak réana 1.500 wira usaha ngora di Kota Sukabumi. Salian ti éta ogé dijelaskeun, dilaksankeunnana éta program téh nindak laju aspirasi masarakat Kota Sukabumi, pikeun nyiptakeun jeung nyitak para palaku usaha anyar di Kota Sukabumi, kaasup inkubator palaku bisnisna, sarta modal usahana, atikan, palatihan, pangapingan jeung pangembangannana.

Leave a Reply