MASARAKAT SANGKAN NGARONJATKEUN KAWASPADAAN DINI KANA MUCUNGHULNA WABAH PANYAKIT RABIÉS

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, cumeluk ka sakumna SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) jeung instansi nu aya kaitannana katut sakumna lapisan masarakat, sangkan ngaronjatkeun kawaspadaan dini kana mucunghulna wabah panyakit rabies. atawa anu leuwih sohor disebut panyakit anjing édan. Ěta hal téh ditepikeun ngaliwatan Surat Ědaran, anu ditepikeun ka para Kapala SKPD, para Camat jeung Lurah, Klinik Héwan Swasta, jeung para Komunitas Héwan Kasayangan di Kota Sukabumi.

Ditepikeunnana éta hal téh, nyusul ayana KLB (Kajadian Luar Biasa) kasus panyakit rabiés di Kabupatén Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, anu nimbulkeun korban jiwa tilar dunya réana 5 urang. Anapon upaya anu kudu dilaksanakeun, diantarana ngaronjatkeun jeung sacara haben-habenan ngalaksanakeun sosialisasi ka sakumna lapisan masarakat, hususna dina ngaronjatkeun tata cara miara HPR (Héwan Panular Rabiés) anu bener, nya éta ku cara dicangcang atawa dikandangan, utamana héwan anjing.

Salian ti éta, saupama manggihan anjing liar atawa dikencarkeun anu nyurigakeun katular panyakit rabies, sangkan sagancangna dilaporkeun ka Patugas Paternakan jeung Kaséhatan Héwan Widang Paternakan jeung Kaséhatan Héwan DKP3 (Dines Katahanan Pangan, Patanian jeung Paikanan) Kota Sukabumi, ngaliwatan Telepon Nomer 0266 222186 atawa ngaliwatan HP Nomer 0852 8076 9330, pikeun sagancangna ditindak-laju jeung dilaksanakeun panyegahan panyebaran panyakit rabiésna.

Salajuna ka sakumna masarakat pamilik HPR anjing, ucing jeung monyét, sangkan sacara rutin ngalaksanakeun vaksinasi rabiés sakurang-kurangna sakali dina jero waktu sataun. Disagigireun ti éta, saupama aya anjing liar di tempat umum jeung éta anjing téh taya pamilikna, wajib diéliminasi ku patugas ti Widang Paternakan jeung Kaséhatan Héwan DKP3 Kota Sukabumi. Maksud jeung tujuannana pikeun nyegah panyebaran panyakit rabies.

Sedengkeun upaya lianna anu kudu dilaksanakeun téh, nya éta cumeluk ka sakumna lapisan masarakat/ sangkan nyingkahan jeung usaha satékah polah supaya teu digégél héwan panular rabiés, sarta ngalaksanakeun tindakan P3G (Pertolongan Pertama Pada Gigitan) saupama aya nu digégél HPR, ku cara ngumbah raheut ku cai anu ngalir jeung maké sabun salila 10 nepi ka 15 menit, sarta diulasan ku alkohol atawa yodium. Saterus dilaporkeun ka Puskesmas atawa ka Rumah Sakit anu ditunjuk sabagé Rabiés Cénter, nya éta RSUD (Rumah Sakit Umum Daérah) Al-Mulk Kota Sukabumi, pikeun diungkulan jeung diubaran leuwih laju.

Leave a Reply