TIM RISÉT TI UI JEUNG TI UMMI NGALAKSANAKEUN KUNKER KA KOTA SUKABUMI

Reporter/Redaktur/Editor : ENDANG SUMARDI

Tim Risét ti UI (Universitas Indonésia) jeung ti UMMI (Universitas Muhamadiyah Sukabumi), dina tanggal 27 Maret 2019 anyar-anyar ieu, ngalaksanakeun Kunker (Kunjungan Kerja) ka Kota Sukabumi. Sedengkeun kadatangan rombongan Tim Risét ti UI anu dipingpin ku Dr. Ing. H. Rachmantio jeung Tim Risét ti UMMI anu dipingpin ku Prof. Dr. Sakti Alamsyah, M.Pd. téh, dibagéakeun sakaligus ditarima sacara resmi ku Wakil Wali Kota Sukabumi, H. Andri S. Hamami, S.H., M.H., di Rohangan Utama Balé Kota Sukabumi. Hadir dina kasempetan éta, para Kapala SKPD (Satuan Kerja Parangkat Daérah) jeung instansi nu aya kaitannana, sarta para tamu ondangan lianna.

Anapon maksud jeung tujuan dilaksanakeunnana kunker Tim Risét ti UI jeung ti UMMI ka Kota Sukabumi téh, dina raraga upaya pikeun ngaronjatkeun kasajahtraan masarakat, ku cara ngaoptimalkeun rupa-rupa poténsi sumber daya nu aya di Kota Sukabumi, boh SDM (Sumber Daya Manusa) jeung sakumna SKPD boh masarakat jeung SDA (Sumber Daya Alam)-na, anu ahirna Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra téh bener-bener ngawujud sarta bisa dirasakeun ku sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi.

Saréngséna ngabagéakeun sakaligus narima sacara resmi rombongan Tim Risét ti UI jeung ti UMMI téh, Wakil Wali Kota Sukabumi ngajelaskeun, kunker anu dilaksanakeun ku Tim Risét ti UI jeung ti UMMI téh, luyu jeung Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi Sabagé Puseur Palayanan anu ngabogaan ajén hadé dina Widang Atikan, Kaséhatan jeung Padagangan di Jawa Barat, anu didadasaran ku Iman jeung Taqwa, sarta Visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, nya éta Ngawujudna Kota Sukabumi anu Réligieus, Ayem jeung Sajahtra.

Salian ti éta, ogé lujyu jeung Misi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Tahun 2018-2023, nya éta Ngawujudkeun masarakat anu ngabogaan ahlak mulya, séhat, cerdas, kréatif jeung ngabogaan budaya sarta ngabogaan kasatiakawanan sosial anu luhur anu ngabogaan basis katahanan kulawarga, Ngawujudkeun tata rohang jeung infrastruktur anu ngabogaan ajén hadé jeung ngabogaan wawasan lingkungan, Ngawujudkeun ékonomi daérah anu maju dina séktor padagangan, ékonomi kréatif jeung pariwisata ngaliwatan prinsip kamitraan jeung dunya usaha, atikan jeung daérah sabudeur, sarta Ngawujudkeun tata kalola pamaréntahan anu hadé atawa good governance jeung inovatif.

Wakil Wali Kota Sukabumi ngaharepkeun, ku ayana kunker Tim Risét ti UI jeung ti UMMI téh, bisa ngarojong kana ngawujudna Visi Pangwangunan Kota Sukabumi Taun 2005-2025 sarta Visi Wali Kota katut Wakil Wali Kota Sukabumi Pariodeu Taun 2018-2023, sarta bisa dirasakeun ku sakumna lapisan masarakat Kota Sukabumi.

Leave a Reply